1477859Дигитализирането на продуктите и процесите e задължително условие за новата ера в банкирането, казва Валентин Гълъбов, председател на УС, TBI Bank в специално интервю за b2b Media.

TBI Bank има типичен ритейл профил с фокус върху потребителското кредитиране чрез клонове в България и Румъния. Банката традиционно е сред най-ефективните в България, с традиционно високи показатели по отношение на възвращаемост на активите и собствения капитал в сектора. Наскоро TBIBankпредстави пред медии новата си дигитална стратегия и анонсира пускането на иновативна платформа за онлайн кредитиране при покупка на стоки чрез интернет търговия, която вече успешно работи на румънския пазар. 

 

Г-н Гълъбов, на какво отдавате ниския процент на използване на банкови услуги онлайн – едва 5%? Как банковите институции могат да стимулират увеличение на процента хора, които банкират онлайн?

Пенетрацията на онлайн банкирането у нас наистина е ниска. Дали статистиката ще отчете 5 или 10%, и в двата случая това е прекалено малко. Но онлайн банкирането е само илюстрация, че за да ползваш пълноценно банкови услуги онлайн, е добре да имаш електронен подпис. Процентът на хората, които притежават такъв, към момента също е много нисък. Ние в TBIBankще помогнем това да се промени. Нашият фокус е постепенната дигитализация на услугите ни, особено силно по отношение на онлайн кредитирането. В крайна сметка всеки има нужда от пари в един или друг момент. Едновременно с кандидатстването за онлайн кредит през компютър или мобилен телефон, ние ще предоставяме възможност на потребителите да получат електронен подпис. С него те ще потвърдят кандидатстването си за кредит, да сключат договор и да получат парите си или продуктът, който искат да закупят. Електронният подпис, който те получават заедно с кандидатстването, е универсален и може впоследствие да се използва за всички банкови услуги, включително и за онлайн банкиране. Всеки месец ние сключваме хиляди договори за онлайн кредит с потребители, които потенциално нямат онлайн банкиране. Ето един механизъм, който по естествен начин увеличава сегмента на хората, които ползват онлайн банкиране без ограничения. Така дефакто двата продукта се допълват и развиват. 

Какъв е профилът на онлайн банкиращия българин?

Без съмнение, делът на онлайн банковите услуги ще бъде все по-голям с навлизащите в активна възраст поколения. Смятам, че хората в пенсионна възраст като цяло са изгубени като потребители в това направление. 

Как стои вашата банка на пазара на кредитни институции в момента? Каква е стратегията ви след влизането на новите собственици?

Нашите усилия са насочени към това да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение. Вече заявихме, че поставяме дигитализацията като основа на взаимоотношенията ни с клиентите с разработването и прилагането на бързи, опростени електронни финансови продукти и услуги с онлайн достъп. Това се отнася както за новите, така и за съществуващите продукти и услуги в портфолиото ни.

Достатъчно модерни ли са банковите институции у нас, за да посрещат нуждите на новото поколение потребители или преобладава консерватизмът?


Всички банки по един или друг начин се стремят да дигитализират както вътрешните си процеси, така и продуктите, които предлагат. Институциите, които успеят максимално да се доближат до очакванията на клиентите си за тези услуги, ще имат най-висок шанс да запазят позициите си на пазара и да привлекат нови клиенти, особено сред така нареченото „милениъл” поколение. Консерватизмът е присъщ на банковите институции от гледна точка управлението на риска, но от друга страна дигитализирането на продуктите и процесите e задължително условие за новата ера в банкирането.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...