Кофас: въпреки предизвикателствата платежната ликвидност в Полша остава благоприятна

Очаква се през 2023 г. полската икономика да отбележи слаб ръст на БВП от 0,6%, който ще се ускори до 2,8% през 2024 г.

В края на 2023 година компанията за кредитно застраховане Кофас проведе осмото издание на своето годишно проучване за корпоративните плащания в Полша с участието на 341 компании. То заключва, че въпреки икономическите предизвикателства и намаляващата устойчивост на различни неблагоприятни фактори, общата картина на платежната ликвидност в Полша остава положителна. Средните срокове за плащане на полските дружества са 42 дни, а средните забавяния на плащанията – 49 дни.


Условия за плащане: По-малко щедри кредитни периоди

Кратките срокове за плащане доминират в полския бизнес пейзаж, тъй като 45% от анкетираните компании налагат средни срокове за плащане до 30 дни. Средните срокове за плащане са намалели с 4 дни – от 46 през 2022 г. на 42 през 2023 г.

Секторите, които са най-щедри в предлагането на дълги средни срокове, включват автомобилостроенето (21% със срокове над 90 дни), енергетиката (17%), химическата промишленост и металургията (по 14%). Повечето предприятия в Полша очакват, че сроковете за плащане няма да се променят през следващите шест месеца.

Средното забавяне на плащанията спадна до 49 дни, което е близо до нивото, отчетено през 2020 година (48 дни). Най-големи закъснения в плащанията бяха отчетени в секторите на целулозно-хартиената промишленост и металургията (съответно 71 дни и 69 дни), а най-кратки – в сектора на фармацевтичните продукти (33 дни).

Очаквания: Възстановяването на икономиката води до подобряване на перспективите

Кофас: въпреки предизвикателствата платежната ликвидност в полша остава благоприятна


Експертите от Кофас прогнозират слаб ръст на БВП (0,6%) за полската икономика за изминалата година поради влошаването, наблюдавано през първото шестмесечие. През последните месеци на 2023 г. обаче ситуацията започна да се подобрява. Въпреки това дружествата все още съобщават за различни ключови предизвикателства, с които се сблъскват, включително ограничено търсене (за 44% от тях) и фискална тежест (41%), докато високите разходи продължават да намаляват печалбите им.

Възстановяването би трябвало да настъпи през 2024 г., като ръстът на БВП ще достигне 2,8%. В резултат на това 31% от дружествата очакват, че бизнес активността през 2024 г. ще се подобри (в сравнение с 26% година по-рано).

"Въпреки бавния растеж на полската икономика през 2023 г. платежната ликвидност на фирмите не е пострадала благодарение на ефектите от мерките за подкрепа и възможностите за увеличаване на оборота и печалбите на предприятията. Въпреки че икономическите перспективи и вътрешното търсене се подобряват, всяко по-нататъшно влошаване на външната среда може да има неблагоприятни последици за полските предприятия", коментира Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за ЦИЕ.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...