Най-големите технологични тенденции на работното място през следващите 10 години

Как ще изглежда светът след десет години? Като се има предвид настоящия темп на технологични промени, както и продължаващите икономически, екологични и геополитически сътресения, единственото нещо, което можем да кажем със сигурност е, че ще изглежда много различно спрямо днес.

По-специално, работното място е в процес на еволюция. За много фирми здравната пандемия беше катализатор за огромна промяна, която все още продължава. И изкуственият интелект (особено с новите генеративни AI инструменти) вече променя много аспекти от ежедневната работа в различни индустрии и професии.

Разбира се, десет години са голям скок напред и е трудно да се каже нещо за това какъв ще бъде животът дотогава със 100 процента сигурност. Но като екстраполираме какво се случва днес и си представяме как по-широките обществени промени могат да продължат да влияят на живота ни, можем да направим обосновано предположение. Това са някои от тенденциите, които според експертите биха могли да бъдат на дневен ред, когато навлизаме във втората половина на следващото десетилетие:

Роботи и AI на работното място

AI ще бъде най-трансформиращата технология на следващото десетилетие и до 2035 г. тя ще бъде дълбоко вкоренена и интегрирана в нашия трудов живот. Дори повече от механизацията или дигитализацията преди това, AI ще промени начина, по който мислим за инструментите.

Ще използваме AI, за да подобрим нашата креативност, да стимулираме ефективността и да решаваме проблеми по иновативни начини. Освен дигиталните инструменти, които използваме сега, е вероятно автономните, изключително мобилни роботи да ни помогнат в индустрии като строителство (полагане на тухли, изливане на бетон, окабеляване), селско стопанство (сеитба и прибиране на реколтата, наблюдение на здравето), логистика (складова работа, управление на инвентара), дистрибуция (доставка), почистване на околната среда и реагиране при извънредни ситуации.

В офис базираната работа интелигентните машини ще се справят с планирането, воденето на записи, съответствието, набирането на персонал и създаването на персонализирани работни графици. AI инструментите също така ще ни помогнат да наблюдаваме нашето благосъстояние и да посредничим за баланса между работа и личен живот, като разпознаваме кога сме стресирани или преуморени и ни помагат да избягваме опасни ситуации.

Устойчиви и издръжливи работни места

За съжаление, изглежда, че необходимостта от предприемане на действия за предотвратяване на щетите върху нашата планета ще бъде още по-спешна през 2035 г. За тези, които следват науката, изглежда неизбежно да видим въвеждането на нови закони и разпоредби, които биха могли да имат дълбоко въздействие върху много области от живота ни. Това ще включва работа и култура на работното място, където екологичните инициативи ще спрат да бъдат просто „приятни за правене“ и ще станат критични за оцеляването на бизнеса.

С нарастващите разходи за енергия и недостига на вода в много части на света, екологичните и устойчиви практики ще бъдат вкоренени в операциите и културата. Нарастващата осведоменост и значението, придавано на устойчивостта от по-младото поколение, означава, че дори повече решения за покупка ще се основават на екологичния отпечатък на бизнеса.

AI също така ще бъде от съществено значение за създаването на по-устойчиви бизнеси, които са в състояние да устоят на предизвикателствата на трудните времена. Това ще включва автоматизиране на процесите около адаптивността и планирането при извънредни ситуации. Това ще бъде важно за изграждането на организации, които могат да оцелеят и да процъфтяват в предизвикателни екологични и политически обстоятелства.

Хиперсвързани цифрови екосистеми

През 2035 г. цифровите инструменти и платформи, на които разчитаме за производителност и работа, ще са свръхсвързани постоянни виртуални среди, предназначени да повишат производителността и сътрудничеството. Средите за виртуална реалност (VR) са толкова потапящи, че бариерите пред отдалечената работа в екип практически не съществуват, а комуникацията с отдалечени колеги е толкова интуитивна и без проблеми, колкото би била, ако всички сме в една стая.

Почти всеки аспект на работата – от организациите, в които работим, до точките за контакт с клиенти и продуктите и услугите, които доставяме, ще съществуват като дигитални близнаци, а ученето и повишаването на уменията ще се извършва чрез напълно интегрирани платформи и персонализирани пътеки за обучение, позволяващи обучение за работа в безопасни, безрискови среди с добавена реалност (AR). Тази свръхсвързана цифрова среда ще стимулира производителността и ефективността чрез оптимизиране на работните процеси и насърчаване на култура на иновации, експериментиране и непрекъснато обучение.

Човешкият ренесанс

Това вероятно не е толкова технологична тенденция, колкото антитехнологична тенденция. Но тук не става въпрос за това да има голямо отхвърляне на технологиите или връщане към преддигиталната ера.

Логично е обаче, в един свят, в който интелигентните, автономни машини са норма, да има нарастващо оценяване на уменията, които по своята същност са човешки. Тези от нас, които демонстрират страхотни творчески умения за решаване на проблеми, емоционална интелигентност, критично мислене и способност да общуват с хората и машините, ще стават все по-ценни и основни членове на всяка работна сила, към която решат да се присъединят.

Това може да изисква известно освобождаване от някои стари нагласи, тъй като следващото поколение велики лидери и мислители несъмнено ще отстъпи част от вземането на решения и стратегическото си планиране на машини и алгоритми. Тези, които са в състояние да балансират задвижващата технологична ефективност с човешко усещане и качества, които технологиите все още трудно схващат, ще бъдат наистина много търсени.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...