България подписа Декларацията за надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще на ОИСР

Заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов, подписа от името на България, присъединяването на страната ни към Декларация за надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Приемането на този документ стана по време на заключителната сесия на комитета по цифрова икономика, който се провежда в Гран Канария, Испания.


„Подписването на тази декларация е важен момент от пътя на България към пълноправно членство на страната ни в ОИСР. Още повече това се случва днес, когато президентите на ЕК, Европейският парламент и съвета, подписаха декларацията за цифровите права на всички европейци. Голям ден за всеки български гражданин и неговите права в цифровия свят“, заяви зам. министър Кирилов.

Той подчерта, че декларацията поставя особено значение върху цифровизацията, като процес с дълбоки и трансформиращи отражения върху обществата и икономиките. Този процес може да доведе до голям икономически и социален просперитет, благосъстояние и устойчивост, както и за справяне с глобалните предизвикателства.

Приелите декларацията държави, поемат ангажимента да работят заедно с всички заинтересовани страни за насърчаване на безопасна, сигурна, приобщаваща и устойчива цифрова среда, подкрепена от отворен и свободен интернет.

В документа се подчертава водещата роля на ОИСР, като място за споделяне на знания и опит в областта на цифровите политики и практики и установяване на международно сътрудничество, поставящо хората в центъра.

България подписа Декларацията за надеждно, устойчиво и приобщаващо цифрово бъдеще на ОИСР

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...