България се включи в Призива за укрепване на киберсигурността в Европа
Министърът на електронното управление Божидар Божанов подписа днес Съвместен призив на министрите на ЕС, отговарящи за цифровите и електронните комуникации, с който се призовават страните членки да предприемат незабавни действия по отношение на киберсигурността в Европа, в контекста на настоящата геополитическа обстановка.
 
Критичната инфраструктура, като телекомуникационни мрежи и цифрови услуги, е от първостепенно значение за много стратегически функции в нашите общества и следователно може да бъде основна цел за кибератаки. Доставчиците и операторите на такива инфраструктури и услуги са ключови за киберсигурността на ЕС, и тяхната роля трябва да бъде засилена, като се гарантира киберсигурността на техните продукти и услуги чрез регулации и стимули, и сътрудничеството им с националните кибер власти, за по-добро откриване и предотвратяване на кибератаки, се посочва в Призива.  

В документа се настоява за бързо приемане на Директивата МИС 2, включваща мерки за високо ниво на киберсигурността в целия Съюз, насърчаване на появата на доверени доставчици на услуги за киберсигурност и въвеждането на нов Фонд за спешно реагиране при проблеми с киберсигурността, който да бъде въведен от Европейската комисия.

С подписания Съвместен призив, министрите на ЕС се ангажират да запазят украинската цифрова инфраструктура и телекомуникационните мрежи функциониращи, като същевременно засилят кибер устойчивостта на Украйна с краткосрочна и дългосрочна помощ.

Призовани за сътрудничество в документа са Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC), Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Мрежата и групата за сътрудничество по информационна сигурност (NIS), заедно с Европейската комисия.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...