Дигитализацията създава нов тип технологични работни места в промишлеността, сочи проучване на Schneider Electric

• 45% от анкетираните компании смятат, че дигитализацията ще бъде от ключово значение за създаването на работни места в промишлените предприятия

• 70% считат, че дигитализацията ще помогне за справяне с недостига на таланти

• Очаква се ръст на изискванията за устойчивост в промишлените сектори, което ще доведе до разширяване на компетенциите, необходими за заводските работните места


Рюей Малмезон (Франция), януари 2024 г. – Ново проучване на Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, установява, че почти половината (45%) от промишлените компании считат, че дигитализацията ще бъде основната причина, поради която ще бъдат създадени нов тип работни места в оперативните технологии (ОТ) през следващите три години.

Изследването, поръчано от Schneider Electric и проведено от глобалния лидер при проучванията Omdia, анкетира представители на 407 промишлени компании – от малки и средни предприятия до големи компании в Западна Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Дания и Швеция), САЩ, Китай, Индия и Югоизточна Азия (Виетнам, Тайланд и Филипините). Проучването подчертава мащаба на глобалната криза на индустриалните умения, като придобиването на таланти става ключово предизвикателство за повече от половината от анкетираните (52%).

В същото време обаче то посочва и справянето с този проблем. Наред със създаването на работни места над две трети (70%) от участниците са съгласни, че цифровизацията ще помогне за справяне с недостига на таланти с оглед на потенциала на дигиталните инструменти да доставят много повече от само производителност и ефективност.

Докато бушува кризата с уменията, работно място в промишлеността търпи бързи промени. Целите за устойчивост и напредналите технологии, като изкуствения интелект (ИИ) и цифровите близнаци, стават все по-интегрирани в работната сила. Проучването установи, че съответно 45% и 47% считат, че нарастващите изисквания пред промишлените компании за постигане на целите за екологична и социална устойчивост ще изискват значително разширяване на съществуващите ползи и компетенции на заводските работни места.

„Дигитализацията е от полза не само за производителността и цялостната ефективност. Тя е от жизненоважно значение за решаването на някои от предизвикателствата, свързани с хората, пред които е изправен промишленият бизнес“, посочи Али Хай Фрадж, старши вицепрезидент по дигитализация на производството и индустриалната автоматизация в Schneider Electric. „Съществува реална възможност за промишлените предприятия да оптимизират и подобрят ролите по отношение на ОТ. Чрез намаляване на времето за административни задачи и предоставяне на възможност на хората да разгърнат по-добре своя потенциал можем да разрешим много от ключовите предизвикателства, пред които са изправени тези предприятия, и да помогнем за изграждането на по-устойчиво бъдеще.“

Бъдещето на работата в оперативни роли

Проучването установи, че над половината от анкетираните (52%) считат придобиването и задържането на таланти за предизвикателство, но такова, което може да бъде преодоляно, а това показва, че представителите на промишлените предприятия споделят определено равнище на оптимизъм във връзка с преодоляването на проблемите с работната ръка.

Трима от петима (60%) считат, че ролите на ОТ ще се променят през следващите три години в умерена степен (41%) или значително (19%). Освен това голямото мнозинство (73%) са съгласни, че дигитализация ще промени съществено естеството на работата през следващите три години. Трима от всеки десет (31%) считат, че ролите за контрол на качеството са в най-голяма степен разгърнати или подобрени чрез цифровизацията.

Проучването също така установи, че през следващите три години промишлените компании очакват да се изискват нови умения в области като програмиране и интеграция на роботиката (49% от анкетираните заявяват, че нямат или имат недостатъчни умения в тази област), както и в обработката, визуализацията и анализа на данни (средно повече от 30% нямат или имат недостатъчни умения в тези области). Докато респондентите казват, че отдават приоритет на инвестициите в обработката на данни, визуализацията и анализа, програмирането и интеграцията на роботиката са посочени като среден по важност приоритет само от около половината от анкетираните. Така ключова препоръка от изследването към промишлените компании е да работят с партньори в цялата индустриална екосистема, които могат да помогнат за посрещане на дефицита на технологични умения чрез решения, обучение и други възможности, за да подготвят работната си ръка за бъдещето.

„Променящият се характер на промишлената работна сила все повече ще изисква инвестиции в дигитализацията, за да се подготви персоналът за новите роли и да се подобри производителността и ефективността“, коментира Алекс Уест, старши главен анализатор за промишления интернет на нещата и устойчивостта в Omdia. „Ако предприятията не пристъпят към тези инвестиции, те ще изпитат по-широкото и по-сериозно дългосрочно въздействие на забавянето на иновациите и неспособността да се компенсира недостигът на таланти.“

Пълният доклад, озаглавен „Бъдещето на работата в промишлеността“, може да бъде намерен тук.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...