МЕУ публикува финалната версия на Методиката за машините за вота на 2 октомври

Министерство на електронното управление публикува финалната версия на актуализираната Методиката за удостоверяване на машините за вота на 2 октомври 2022 г., в която са отразени част от предложенията, постъпилите по време на общественото обсъждане на проекта на Методиката. Работна група в МЕУ разгледа всички становища от представители на граждански и политически организации.


Някои от направените предложения, не попадат в обхвата на проекта на Методиката, както и в правомощията на Министерство на електронното управление, Българския институт по стандартизация и Българския институт по метрология, съгласно чл. 213 ал. 2 от Изборния кодекс. Те ще бъдат предоставени на ЦИК, тъй като могат да бъдат полезни в реализирането на изборния процес.

Следвайки установената от министерство на електронното управление практика на прозрачност и публичност на всяка стъпка от процеса по удостоверяване на машините за гласуване, на сайта на министерството е публикувана Справка, с отразените предложенията, становищата и възраженията, постъпили при проведената обществена консултация на проекта на Методика.

Проектът бе публикуван на официалната интернет страница на МЕУ на 19.08.2022 г. за обществено обсъждане със срок до 26.08.2022 г. На същата дата бе проведено и публично обсъждане на проекта.

Вижте още: