НАСА предоставя нови актуални данни и услуги за изследване на Земята в ГИС платформата на Есри

Ново споразумение между световния лидер в сферата на Географските информационни системи Есри и НАСА ще осигури на глобалната научна общност достъп до повече актуални и качествени ресурси и достоверни данни за изследване на климатичните изменения и други глобални предизвикателства

Есри и НАСА подписаха в края на януари споразумение, с което се разширява обществения достъп до геопространственото съдържание на НАСА, което да послужи за изследванията на глобални проблеми, сред които измененията на климата, природните бедствия и много други.

Ресурсите ще са достъпни в най-богатата онлайн библиотека с географски данни в света ArcGIS Living Atlas of the World на Есри и ще предоставят актуални и достоверни данни от близо 100 космически сензора, които измерват състоянието на атмосферата, наземни явления и характеристики на океаните. Партньорите по това споразумение ще добавят към вече съществуващите данни на НАСА в ArcGIS Living Atlas of the World и още услуги, включително карти и приложения. Така данните на НАСА стават още по-достъпни за над 10 милиона потребители на ArcGIS и Open Geospatial Consortium, Inc.

Подписването на споразумението между Есри и НАСА се случва в момент, в който е все по-належащо да се открият научно базирани подходи за справяне с последиците от изменението на климата и други глобални предизвикателства пред човечеството. Вземането на информирани решения, свързани с тези проблеми – от природните бедствия до смекчаването на климатичните изменения – зависи в голяма степен от достъпа до достоверни и актуални геопространствени данни.

„Намираме се на критичен кръстопът за действията в областта на климата и е наложително глобалната общност да има достъп до достоверни данни, за да извърши тази жизненоважна задача – коментира споразумението Джак Данджермонд, основател и президент на Esri – За нас е чест, че с това партньорство данните на НАСА ще станат достъпни за геопространствената общност и така всички ние ще можем да допринесем за здравето на планетата.“

Геопространствените данни винаги са имали ключова роля в изследователските инициативи на НАСА, които включват наблюдение и изследване на изменението на климата на Земята. Есри ГИС е основен инструмент за НАСА при създаването на обществено достъпни ресурси като портала за картографиране на бедствия на НАСА и ГИС за данни за Земята на НАСА – облачна система за разпространение на данни, услуги и ресурси за наблюдение на планетата.

„Искаме данните на НАСА да се използват от възможно най-широка аудитория за добро“, споделя Джералд Гуала, учен от отдела за науки за земята на НАСА. „Оценяваме огромната общност на Esri и сме горди да направим още една крачка напред, за да станат нашите данни от науките за земята по-достъпни.“

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...