Нови захранващи разпределителни устройства (PDU) от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced на Schneider Electric

Schneider Electric предлага по-голяма надеждност и гъвкавост за центровете за данни с новите захранващи разпределителни устройства (PDU) от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced

• Първо по рода си PDU устройство с комбинация от 4 в 1 изходни контакта, APC NetShelter Rack PDU Advanced улеснява избора, ускорява инсталирането и предоставя гъвкавост.

• До 50% повече мощност и двоен брой изводи на устройство, позволяват използването му при приложения с висока изчислителна мощност, както и при сървърни шкафове с висока плътност.

• С нови, подобрени характеристики за минимизиране на времето на отпадне и увеличаване надеждност на съществуващи и бъдещи центрове за данни.

Рюей Малмезон, декември 2022 г. – Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви пускането на захранващи разпределителни устройства от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced, които осигуряват на водещите компании в сектора за центровете за данни повече гъвкавост, за да посрещнат новото търсене на данни за бизнеса. След силен старт в Северна Америка APC NetShelter Rack PDU Advanced навлиза и в европейските страни с мисията да даде повече добавена стойност на доставчиците на облачни и други ИТ услуги, както и при други критично важни приложения.

APC NetShelter Rack PDU Advanced позволява на екипите да поддържат до два пъти повече устройства, както и да увеличат енергийния капацитет с 50%, като същевременно спомага за улесняване на инсталационните процеси и елиминира колебанията при избора на PDU за последващо обновяване на ИТ системите.

За много фирми нарастващата потребност от данни доведе до увеличена наситеност на наличната инфраструктура на центровете за данни. Освен това внедряването на високопроизводителна изчислителна технология, което е нещо обичайно за центровете за данни от корпоративен клас било то на място, като колокация или чрез приложения като високопроизводителни изчисления (HPC), изкуствен интелект (AI), свързани устройства (IoT), криптовалута, 5G – и дори Мета-вселената – придаде критична важност на ИТ плътността.

 Нови захранващи разпределителни устройства (PDU) от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced на Schneider Electric

Според доклад на Институт Uptime за 2020 г. търсенето на по-голям капацитет води до промени при стелажите с най-висока плътност, попадащи в диапазона 10-19 kW, което все още не предполага цялостна технологична ревизия, но изисква перспективна стратегия, тъй като тази тенденция вече се налага.

„Търсенето, свързано с дигитализацията, расте експоненциално и лидерите в сектора за центровете за данни се стремят да се приспособят към бързите технологични промени не само с оглед на бъдещето, но и по устойчив начин“, посочи Тарунджит Сарао, старши вицепрезидент за транзакциите и бизнес линията за локално разпределени системи (edge) в Schneider Electric. „APC NetShelter Rack PDU Advanced на Schneider Electric е най-новият пример за това как посрещаме потребностите на нашите клиенти, за да им помогнем да се ориентират в динамично развиваща се среда. Като най-гъвкавото и адаптивно решение до момента APC NetShelter Advanced Rack PDU помага на центровете за данни да оптимизират текущите си инвестиции, да отговарят на растящите нужди от данни и да минимизират времето на отпадне.“

Повече гъвкавост и бързина

Като отчита необходимостта от адаптация на вътрешното разпределение или от актуализация по принцип, дизайнът на изходните контакти на APC NetShelter Rack PDU Advanced спомага за избягването на скъпи вътрешни реорганизации. За разлика от традиционните PDU с фиксиран брой отделни изходни контакти, новите комбинирани изходни контакти 4 в 1 (за C13, C19, C15 и/или C21) улесняват избора, улесняват и ускоряват инсталирането и осигуряват по-голяма гъвкавост за поддръжка на бъдещи промени. Освен това цветно кодираните изходни контакти правят електроразпределителното оборудване по-интуитивно и по-лесно за използване, тъй като цветът на изхода съответства на прекъсвача нагоре по веригата. Редуващото се разположение на изходни контакти позволява по-добра организация и управление на захранващия кабел на устройствата, инсталирани в ИТ шкафа, като ускорява инсталирането и оптимизира пространството в него, което от своя страна редуцира риска от човешка грешка и подобрява управлението на въздушния поток.

Обслужва по-висока плътност

APC NetShelter Advanced Rack PDU е проектирано с визия за бъдещето. За да поеме непрекъснато нарастващия брой устройства във всеки шкаф и последващите нужди от захранване, до два пъти по-голям брой контакти осигуряват 50% повече мощност за оптимизация на инвестициите в центъра за данни. APC NetShelter Rack PDU Advanced включва модели, които могат да поддържат до 43,5 kW в едно единствено широко шаси (56 mm), за да се приспособят към нарастващите изисквания за захранване на шкафа. Това увеличение с до 48 изхода не само предотвратява необходимостта от добавяне на повече PDU към съществуващи стелажи с нарастване на плътността, но също така поддържа засилващата се тенденция за по-високи стелажи с цел да се оптимизира ролята на стелажа при съвременните центрове за данни.

 Нови захранващи разпределителни устройства (PDU) от серията APC NetShelter Rack PDU Advanced на Schneider Electric

Повишена наличност

The APC NetShelter Rack PDU Advanced включва пет ключови подобрения за поддържане на непрекъснатост и намаляване на времето за престой, в т.ч.:

• Карта за мрежово управление (NMC) със замяна в работен режим (Live Swappable), която поддържа ИТ системата работеща дори докато се подменя дисплеят при проблем;

• Дисплеен модул с функция споделяне на мощността, която позволява да се използва захранването на съседна мрежова карта, което от своя страна позволява запазване на отдалечения достъп до устройството, дори и при отпадане на захранването към него;

• Работната температура до 60ºC намалява риска от повреда при работа в по-горещи среди с висока плътност като HPC или центрове за данни с по-високи температурни настройки за ефективност на охлаждането;

• Двойни мрежови портове за по-голяма видимост на проблемите в мрежата, които също така позволяват и на колокациите да използват един мрежов порт за следене от тях, а втория порт да предоставят на клиентите си за следене и управление.

• Поддръжка на до осем сензора за следене на околната среда, които позволяват по-голяма способност за наблюдение и защита на PDU и ИТ устройства от възможни повреди, свързани с околната среда.

Захранващите разпределителни устройства APC NetShelter Rack PDU Advanced са налични в европейските страни от ноември т.г. За да научите повече за NetShelter Rack PDU Advanced, посетете https://www.se.com/bg/bg/product-range/86360147-netshelter-rack-pdu-advanced.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...