Progress DigitalFactoryВодещата софтуерна компания представи Progress DigitalFactory

Progress, под чийто бранд Telerik вече оперира в България, представи наскоро Progress ® DigitalFactory TM - платформа, която помага на компаниите да се възползват от пълния потенциал на дигиталния бизнес. DigitalFactory адресира основните предизвикателства пред бизнеса, свързани с дигиталната им трансформация и нивото на ангажираност на техните клиенти, и подпомага комуникацията и колаборацията между екипите, отговарящи за разработката на софтуер, маркетинга и интеграцията.

„Когато стартирахме собствената си дигитална трансформация, идентифицирахме четири ключови фактора за успех – оптимизиране на ангажираността на клиентите, колаборация с партньорите, премахване на излишните задачи, изпълнявани от ИТ екипите, и опростяване на операциите“, коментира Фил Пийд, изпълнителен директор на Progress. „Нашата дигитална визия и DigitalFactory са директен резултат именно от тези принципи, от които се ръководим всеки ден. Знаем, че технологиите представляват само част от решението, което включва промяна в начина на мислене и правене на бизнес, както и по-силно сътрудничество между главните информационни директори и главните маркетинг директори. В Progress разполагаме с опита, уменията и технологиите, за да си партнираме с нашата общност от специалисти, отговарящи за ключовите решения в компанията, като им осигурим инструментите, от които се нуждаят, за да бъдат успешни.“

Progress DigitalFactory

Progress DigitalFactory е нова, базирана в „облака“ платформа, която предоставя на бизнеса цялостно, гъвкаво решение за създаване на изключителни дигитални преживявания за всеки канал. Решенията, които са част от платформата, дават възможност за колаборация и улесняват значително специалистите по маркетинг и ИТ, разработчиците и бизнес потребителите, които целят да трансформират дигитално своите компании.

Progress DigitalFactory ще включва три основни решения, които ще бъдат пуснати на пазара през следващите няколко месеца, както и допълнителни решения, които се планира да бъдат достъпни през 2017г.

DigitalFactory for Sites – Големите организации с широко глобално присъствие срещат редица онлайн предизвикателства. Сред тях са трудности при управлението на множество уеб ресурси и активи, невъзможност за споделяне на консистентно съдържание в мобилната и уеб среди, както и зависимост от местни ресурси и бюджет. В допълнение компаниите трябва да се съобразяват и с редица държавни и регулаторни изисквания.

DigitalFactory for Sites дава възможност за управление и скалиране на уебсайтове и дигитални активи и така помага на компаниите да разширят глобалното си присъствие, спазвайки необходимите изисквания за сигурност. За да могат специалистите по © 2016 Progress Software Corporation and/or its subsidiaries or affiliates. All rights reserved.дигитален маркетинг да се фокусират изцяло върху генерирането на ново съдържание, решението улеснява създаването на съдържание, управлението и използването на вече налични уеб активи. Също така то помага на бизнес потребителите да бъдат по-независими от ИТ екипите.

DigitalFactory for Engagement – Големи и малки организации с международни представителства срещат трудности при разработката на приложения, оптимизирани за всички видове канали. DigitalFactory for Engagement е единственото многофункционално решение, което безпроблемно комбинира уеб и мобилна среда, като следи, персонализира и оптимизира цялостното дигитално преживяване на клиента. Решението дава възможност за предоставяне на изключително преживяване, което е еднакво за всички използвани канали и устройства. То осигурява оптимизация на потребителското преживяване от най-високо ниво, като предоставя на маркетинг специалистите цялостна картина на потребителя и негоото поведение посредством обединен команден център. В допълнение, ИТ екипите и разработчиците могат да създават и интегрират уебсайтове и мобилни приложения само в рамките на няколко часа, като използват една единствена платформа и база с код.

DigitalFactory for Mobile – Въпреки че повечето компании целят да осигурят безпроблемно потребителско преживяване по всички канали, за много организации фокусът върху мобилността остава водеща движеща сила. DigitalFactory for Mobile дава възможност за бързо създаване на изключително преживяване, адаптирано за всеки вид мобилно устройство и източник на данни. Разработчиците могат да създават приложения за iOS, Android и Windows устройства, използвайки една платформа, която не изисква сваляне на софтуер, инсталиране или конфигуриране. DigitalFactory for Mobile предлага всичко необходимо за разработката на мобилни приложения, базирани в „облака“.

Решенията от платформата Progress DigitalFactory се очаква да бъдат достъпни на пазара през третото тримесечие на 2016г.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...