Публикувана е техническата спецификация за изграждане на мобилна електронна идентификация
От Министерство на електронното управление канят заинтересованите страни да се включат в общественото обсъждане
 
Техническата спецификация за изграждане на мобилна електронна идентификация и електронно подписване – BGID, разработена от Министерство на електронното управление е публикувана за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации. Отчитайки важността на процеса по електронна идентификация за цялостното развитие на електронното управление в България, техническата спецификация се публикува за обществена консултация, за да се съберат препоръки и експерни мненията, и предложенията от всички заинтересовани страни преди обявяването на обществената поръчка.

"Електронната идентификация е изключително важна система и смятам, че е редно да я поставим на широко обществено обсъждане, и да дадем пример за прозрачност, нещо което обещах в самото начало. Надявам се, че професионалната общност ще се включи конструктивно и ще даде своите препоръки за подобряване на спецификацията и на самата система“, обяви министър Божидар Божанов.

Целта е да бъде създадено мобилно приложение, с което да се извършва идентификация за ползване на електронни услуги, а във времето, електронните подписи да бъдат заместени с електронна идентификация. "Ще разчитаме на експертите и тяхната обратна връзка, за да вземем специфични технологични решения. Ще продължим да държим на прозрачността на етапа на изпълнение, включително придържайки се към изискването за отворен код на разработката“, допълни министърът.

Това е само първата стъпка към изграждането на електронната идентификация. Успоредно с това, ще се подготвят и необходимите нормативни изменения, за да може системата да функционира в съответствие със закона. Планира се да бъдат пилотно надградени и системите на НАП, НОИ, МВР, както и Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление, така че да има избор от услуги, които да бъдат използвани с новото средство за идентификация и подписване.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...