Schneider Electric пуска нова Бяла книга и TradeOff инструмент

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, публикува Бяла книга 281 „Как модерният DCIM се справя с предизвикателствата на управлението на CIO в рамките на разпределени, хибридни ИТ среди“ и поддържащия инструмент TradeOff, които са налични за използване.

Новата Бяла книга се фокусира върху софтуера за управление на инфраструктурата на центровете за данни (DCIM) и разглежда отблизо бързо променящата се роля на главния ИТ директор (CIO), тъй като през последните няколко години ИТ придобиха първостепенно значение. Документът демонстрира как успехът на CIO в крайна сметка се корени в изграждането на солидна основа за поддържане на устойчиви, сигурни и надеждни ИТ операции. В среда на високо разпределени хибридни ИТ тази цел става все по-трудна за постигане.

• Бяла книга 281 показва как успехът на ИТ директора се корени в солидна основа за поддържане на устойчиви, сигурни и надеждни ИТ операции.

• Калкулаторът за мониторинг на DCIM за разпределени ИТ системи е поддържащ инструмент към Бялата книга, предоставящ проста рамка, която да помогне на потребителите да изпълняват сценарии тип „какво ако“ и да определят количествено възвръщаемостта на инвестициите за внедряването на софтуер за мониторинг

„Изискванията на бизнеса принуждават ИТ директорите да направят хибридни своите центрове за данни и архитектурата на ИТ портфолиото, като инсталират ИТ капацитет в съоръжения за колокация и изграждат капацитет в локално разпределени системи – понякога с голям мащаб", изтъква Патрик Донован, старши анализатор в изследователския център за управление на енергията на Schneider Electric. „ИТ директорите винаги са били натоварени със задачата да управляват и поддържат устойчиви и сигурни операции, но като цяло са били фокусирани върху основните центрове за данни. Сега, освен че има много повече разпределени локации, които се нуждаят от гъвкавост и сигурност, те също така трябва да се отчитат и за устойчивостта на своите ИТ операции. Това е грандиозна промяна в техните отговорности.“
Необходимостта от устойчивост, сигурност и надеждност

В документа от 16 страници Донован описва еволюцията на корпоративните ИТ портфейли и изследва произтичащите от това управленски предизвикателства. Той обяснява как модерният DCIM софтуер се е развил и е по-оптимизиран за все по-разпределени среди. Разпределената ИТ прави сигурността основна грижа заедно с необходимостта от подобрена устойчивост и проследяване и докладване на въздействието на ИТ операциите върху околната среда.

Нов калкулатор за измерване на възвращаемост при различни DCIM сценарии

Новият инструмент на Schneider Electric TradeOff, калкулатор за мониторинг на DCIM за разпределени информационни технологии, е в подкрепа на Бялата книга и предоставя входни данни и регулируеми предположения, които могат да бъдат избрани от потребителя, за да се изпълнят сценарии тип „какво ако“, за да се види възвръщаемостта на софтуера за мониторинг. Той взема предвид фактори като престой, персонал, инциденти, свързани със сигурността и околната среда, както и паричните потоци.

„Стремихме се да създадем полезна рамка, която да помогне на клиентите да определят количествено потенциалната стойност на DCIM в своите операции и се радваме, че те ще изпробват нашия инструмент", посочи създателят на инструмента TradeOff Уенди Торел, старши анализатор в изследователския център за управление на енергията на Schneider Electric.

„Проектирахме го така, че да бъде лесен за употреба и лесно да се адаптира към специфичната среда и ниво на зрялост на клиента.“

Ресурсен център за управление на енергията на Schneider Electric

Донован, Торел и колеги от ресурсния център за управление на енергията провеждат изследвания, които помагат на Schneider Electric и неговите клиенти да вземат информирани бизнес и технологични решения, подкрепени от факти и изследвания. Голяма част от изследванията са свободно достъпни за обществеността.

Вижте още: