В България има все по-голям интерес към използване на AI в счетоводството

Счетоводителите се сблъскват със значително увеличаване на документооборота, което изисква по-ефективни методи за обработка и анализ на данните.

Размерът на глобалния пазар на счетоводни услуги, базирани на изкуствен интелект се оценява на 1,56 милиарда щатски долара през 2024 година и се очаква да достигне 6,62 милиарда щатски долара в следващите 5 години. Данните са от проучване, извършено от Mordor Intelligence, които прогнозират 33,5% комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) за периода. С нарастващия обем на транзакциите и информационния поток, фирмите, които предлагат счетоводни услуги са изправени пред предизвикателството да приспособят своя начин на работа към новите изисквания на пазара. В този контекст, структурните промени в бизнес сектора, дигитализацията и въвеждането на иновативни технологии като изкуствения интелект, играят ключова роля за преобразяването на счетоводните практики и процеси.


„Една от най-изразените тенденции в съвременното счетоводство е нарастващият обем на документацията и информацията, свързана с бизнес операциите. С разширяването на бизнесите и на техните операции, счетоводителите се сблъскват със значително увеличаване на документооборота, което изисква по-ефективни методи за обработка и анализ на данните. С нас се свързват все повече счетоводители, които търсят начин да автоматизират процесите, за да се справят с нарастващия обем на работа“, коментира Мартин Матеев - основател и изпълнителен директор на стартъп компанията Nula.bg, която създаде първата изцяло облачно базирана система за управление на счетоводство и финанси в България.

В България практиките в областта се променят с по-бавни темпове, но изискванията на бизнеса за все по-стратегическо, прецизно и ефективно счетоводство нарастват, което несъмнено ще доведе до промяна. Бъдещите разработки в областта на изкуствения интелект се очаква да бъдат все по-мащабни, което ще доведе до генерална промяна на начина, по който се работи в момента. Чрез включването на технологии, базирани на изкуствен интелект фирмите могат да прогнозират паричните потоци и да идентифицират рискови области, което позволява на счетоводителите да помагат на клиентите, преди проблемите да станат сериозни и да имат последствия върху бизнеса. Тази тенденция също така ще позволи на счетоводителите да се развият отвъд конвенционалното отчитане и финансово планиране, и все повече да включват други важни бизнес области в своята работа.

„От една страна, софтуерните платформи за счетоводство трябва да се адаптират към нарастващите нужди на бизнеса и новите технологии, като предоставят високо ниво на автоматизация и възможности за анализ в реално време. От друга - счетоводителите трябва да предприемат стъпки да развият своите умения за анализ на данни и машинно обучение, за да се възползват от най-новите технологии. Нашите наблюдения са положителни - темата за дигитализация на счетоводството предизвиква все по-голям интерес сред професионалистите в България. През април ще бъдем и гост-лектори на събитие по темата, организирано от Асоциацията на счетоводителите в България, където ще представим най-новите тенденции в тази област“, коментира още Мартин Матеев.

Дигиталните умения на обществото и бизнеса дават възможност с по-малко усилия да се постигнат по-добри резултати, според екипа на българската стартъп компания Nula.bg. Използването на по-модерни и иновативни технологии е пряко свързано с повишаване на продуктивността, тъй като това означава прекарване на по-малко работа в рутинни процеси, и отделяне на повече време за аналитични задачи. Компанията Nula.bg стартира като предоставя първата онлайн електронна услуга в България, насочена към счетоводители, счетоводни кантори и малкия и среден бизнес. След това разработва и липсващото електронно управление за бизнеса – централизирана платформа, която е интегрирана с всички банки в България и държавната администрация. Към момента тя дава възможност за използване на иновативен модул за автоматично разчитане на фактури, базиран на изкуствен интелект, дистанционна електронна идентификация, цифрово подписване с квалифицирани подписи и отворено банкиране.

Вижте още: