Вторите 30 млн. лв. за туризма ще бъдат изплатени следващата седмица

Изплащането на вторите 30 млн. лв. помощи за туристическия бизнес ще започне през следващата седмица. Това обяви Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма. Средствата са за пострадалите от пандемията хотели, ресторанти, заведения, туроператори, туристически агенти, СПА центрове, фитнес зали и др. обекти в бранша. Първият транш беше отпуснат в края на миналата година. Заявления за втората помощ са подали 3200 фирми, каза Георгиева. Заповедта на министъра на туризма за класирането се очаква до 21 март 2022 г. Отпускането на парите ще става след 22 март 2022 г., допълни тя.Министерството на туризма отвори за кандидатстване в края на януари втората мярка за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 30 млн. лв. по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.

Средствата от 6 млн. лв. за туроператорите и туристическите агенти ще бъдат изплатени до средата на април, съобщи Ирена Георгиева. Те са за възстановяване на парите на клиенти за неосъществени пътувания по време на пандемията. В момента се преглеждат документите на фирмите. Приемът на заявления стартира в началото на февруари. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 6 млн. лв. Бенефициенти на помощта са предприятия, които извършват туроператорска дейност и които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Средствата се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.

Новото за процедурата е завишеният размер на прага на финансова помощ по процедурата от 2,3 млн. евро., респ. 4 498 409 лв., предвид последното шесто изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Вижте още: