Колкото повече разум проявим днес, толкова по-лесно ще ни е утре

Новото ръководство на БНБ трябва да гарантира стабилността на борда към еврото и да подготви с действия и послания търговските банки за новата среда: на забавящ се икономически растеж, на двуцифрени спадове за година в промишлеността (за април), на свиване на внос и износ, повлияни от проблемите на търговските ни партньори, които вече са в рецесия. Колкото повече буфери и разум проявим днес, толкова по-лесно ще ни е впоследствие.

Лихвите се покачват и в последното тримесечие тази година това ще е неизбежна реалност за всички - домакинства, бизнес и държава.


Еврозоната не бива да се ползва като лост за отнемане на стратегическа инициатива, а да е логично последствие на хазна, която не е на червено и на стабилен банков сектор. Правилните неща трябва да се правят по подразбиране, независимо от конюнктурата и моментната политическа целесъобразност.

Вижте още: