Путин ли ни причинява инфлацията?

Понеже днес пред Бтв министър Лорел отново поднесе хипотезата, че Путин причинява инфлацията, са необходими малко пояснения.

Ще ползвам статистиката на САЩ, а тя е по-подробна от българската.

Ето кое причинява инфлацията:

1. Рязкото нарастване на корпоративните печалби. Това е основен фактор. Корпорациите придобиха небивала мощ, особено след началото на Ковид-истерията.

2. Големите промени в съотношението "търсене - предлагане". Това пък е главен икономически фактор, както винаги. И подсилен с ниските лихвени проценти по кредитите, както и от разхвърляните хеликоптерни пари от нарастването на дълга. Вижте тази графика по-долу. Средните цени на американските къщи са се повишили от приблизително 323 000 долара в началото на пандемията до около 429 000 долара през първото тримесечие на 2022 г.

През същия период инфлацията в САЩ е достигнала 11,5%, но това прави средната цена на къщата все още с 68 000 щатски долара по-висока, отколкото в началото на 2020 г., дори когато се коригира с мярката за инфлацията. Тъй като жилищата са в рязък процес на толкова голямо търсене, купувачите превъзхождат предлагането, което води до покачване на цените. Тъй като жилищата сега обещават значителна възвръщаемост, те също привличат инвеститори. Инвеститорите (които после отдават къщите под наем) закупиха рекорден дял от жилища в САЩ миналата година, оказвайки допълнителен натиск върху пазара.

Същото е и по линия на петрола, газта, металите, благородните газове и т.н. Търсенето изпреварва предлагането.

3. Накъсването на веригите на доставките. И този фактор не е за подценяване, но е трети в класирането.

Заключение. Нашите първи мъже, първи младежи, първи жени и първи девойки, които са в управлението на страната, очевидно не разбират много-много от икономически анализи. Жалко е че съветниците им вероятно също са неподготвени. Затова ни поднасят военно-политически, а не икономически анализи.

Само ще прибавя, че още един фактор ще подсилва инфлацията у нас: желанието да се закупува все повече военна техника и да се подсилва армията, което ще намали възможностите за гражданските нужди.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...