Затварянето на Марица Изток е престъпление

Като слушам министъра на екологията, правителството е готово да зачеркне Марица-Изток като основополагащо държавно енергийно предприятие и да "покани" инвеститори, които да развиват някаква имагинерна енергетика.

Напомням, че въглищата на Марица-Изток са ЕДИНСТВЕНИЯТ енергоресурс, който е наш, не зависи от световни борси, войни около нас или цената на доставка от Китай. България няма газ, петрол и ядрено гориво. Има лигнитни въглища за 70 години напред.

Марица Изток е част от националната сигурност. Когато и ако стане криза и всеки спасява първо себе си, Марица Изток ще ни спаси.

Затварянето на Марица Изток е престъпление. Всякакви идеи за фотоволтаици там, зелен водород и т.н. са добри само ако са държавна собственост и включват запазването на производство на енергия от въглища.

Благодаря за инвеститорите, които ще дойдат наготово на място с прекрасна инфраструктура, изградена от държавата. Няма нужда.

Държавата сама трябва да инвестира.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...