Русия направи ход, който вероятно е продиктуван от условия и данни, които вероятно не знаем и отстрани изгрежда абсолютно неразумен. Атакуваш, когато не само нямаш международна подкрепа, но е налице враждебна среда. Защо? Трябва да има ...

САЩ и ЕС цяла нощ умуват санкциите. Минават през списъци с хиляди стоки, повечето от които Русия ще замести с китайски. Обемът на търговия на Русия с ЕС в 2021 е 174 млрд. евро, основно газ и петрол, а с Китай е 147 млрд. евро и само през 2021 е нараснал с 32%. ...

Първоначалният му замисъл бе да накара чрез негативен стимул част от населението да си постави ваксина - постигна го, но с минимален процент успеваемост.Вторият му замисъл бе да осигури "зони на сигурност" за ваксинираните граждани, в които те да ...

Инфлацията е най-големия обир, който може да се случи на тези, които създават богатство - с реалния си труд, упоритост, умения и ...

Следете внимателно огънчето от запалката. То е пред очите ви и се движи бавно, ту наляво, ту ...

Зима е - вънка вие вук. Лидерът на климатичните политики в ЕС - Германия, отново е спасен от лошите въглища и лошия природен газ.Почти 60% от електроенергията в момента там се произвежда от тези два енергоизточника. Ако трябва да сме точни - 38% ...

Игра с публиката е целта, не война.Когато се срива покупателната способност - 77 рубли за долар; продължаващ ръст в цената на горива и енергоносители; растяща инфлация, и то тепърва! - какво доказано върши ...

Знаете ли, прекалено е държавната политика на Република България да се върти около Северна Македония. Унизително е… Хайде, по-спокойно! България е страна-членка на Европейския съюз. България е по-силна икономически. България е по-известна в ...

Важно е да си знаем интереса и да сме национално отговорни, защото няма да ни пожалят геополитическите гиганти, на чийто карти вероятно стоим като точка, продупчена с червено кабърче. Трябва да сме съвършено наясно кой за какво се бори и как ще ни ...