1497674Увеличеният капацитет ще отговори на потребностите на нарасналия брой поръчки за крос докинг от големи клиенти на компанията, с производство в страната и износ към европейските страни.

Складовата база е разположена в стратегическа близост до двете главни магистрални артерии на България Е79 и Е80 и до Околовръстен път - София. Обектът заема 25000 м², от които 8000 м² закрита площ. Складовете са лицензирани като: митнически склад от тип А, временен митнически склад и склад за съхранение на храни. Новата сграда ще бъде предназначена за крос док операции(моментно преразпределяне на стоките), които са ново и бързо разрастващо се направление в портфолиото на логистичната фирма.

Първата копка на новия обект бе направена от основателите на Александър Логистикс г-н Иван Тодоров, г-н Александър Димитров и г-н Цветин Тодоров, в присъствието г-н Франко Де Капуа, управител на Кастело Прикаст, основен строител на сградата, гости и партньори.

Обектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца със сглобяема стоманобетонова конструкция. Избраната система на строителство от сглобяем стоманобетон - AQUARIUS®се отличава с бързо изпълнение, функционална и енергийна ефективност, съчетани с най-висока степен огнеустойчивост на конструкцията. Монтажът на конструкцията ще се извърши в рамките на 3 дни.

Сградата ще бъде неотопляема като е инвестирано в завишени топлоизолации. Ще се приложи системно решение за естествена светлина в сградата, за да се осигури възможно най-благоприятна среда за работещите и да се намали разходът на електричество в светлата част на денонощието.

Вижте още: