Компанията излиза на пазара с нов продукт и услуга - част от цялостно технологично решение за управление на паркирането

Паркинг Телеком обявява ново технологично решение за споделяне на паркоместа, както и мобилно приложение в полза на паркиращите и собствениците на паркинги. Двете нововъведения са част от цялостното технологично решение за управление на паркирането, разработено от компанията, което да даде нова форма на паркирането като услуга в натоварената градска среда.

Компанията пуска на пазара цялостно клауд-базирано паркинг решение за улично и извънулично паркиране, което включва многофункционална платформа за споделяне на паркоместа, мобилно приложение, хардуер и софтуер за управление и Cloud услуги, с достъп от всяка точка по света.

Онлайн платформата за споделяне на паркоместа е частта от системата на Паркинг Телеком, която позволява на паркинг собствениците (физически лица или фирми) да отдават под наем местата си за паркиране, когато не ги използват. Тя е многофункционална, изключително гъвкава и лесно се управлява. Ползват се най-различни методи за идентификация, множество платежни канали, голям набор от възможности за тарифиране, както и всички необходими аналитични данни, които софтуерът предоставя, за да се оптимизира оползотворяването на паркинга.

Мобилното приложение на Паркинг Телеком осигурява гладко и пълноценно потребителско изживяване както при паркиране в обособени паркинг зони на улицата, така и в частни паркинги. Потребителите разполагат с информация в реално време, възможност за резервации, плащане и навигация, както и с различни методи за идентификация. Чрез мобилното приложение потребителите могат да намират удобен паркинг, да си запазват паркомясто и да заплащат престоя си предварително.

Освен че помага на собствениците на паркинги да доведат нови посетители,приложението им дава възможност да опознаят клиентите си и успешно да промотират паркинга си. Плащанията се осъществяват и през приложението, което позволява намаляване на броя на автомати за разплащане в паркинга, като същевременно позволява на посетителите да плащат чрез мобилни устройства, като използват платежния канал за електронна търговия.

„С ежедневно нарастващия поток от автомобили, паркирането се превръща във все по-наболяла тема във всички големи градове и един от начините да се облекчи трафика в градската среда е ефективното оползотворяване на наличната паркинг инфраструктура. След няколко години анализ и разработка, сега целта ни е да обединим всички участници в тази екосистема – паркиращите, инфраструктурата и паркинг операторите. Ние ги събираме в едно Cloud-базирано решение, с което управлението е лесно, ефективността се подобрява и финансовите резултати са видими. Прилагаме интелигентен и открит подход в стремежа си да подобрим паркирането като елемент на градската мобилност“, споделят от компанията.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...