Българските фирми вече докладват за въздействието си върху околната среда и обществотоТова са някои от акцентите в аналитичния докладна изследователския екип на фондация „Каузи“, който бе представен на 9 декември 2019 г., Световния ден на ООН за борба с корупцията, по време на организираната съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) дискусия, посветена на корпоративната прозрачност.

В приветствието си към гостите д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, подчерта важността на темата, както за бизнеса, така и за обществото като цяло. Насочването на вниманието към ключови характеристики на състоянието на корпоративната прозрачност в България, отличаването както на положителните аспекти, така и на слабите страни чрез подобни инициативи ще допринесе за развитието на корпоративна социална отговорност и формирането на качествена заобикаляща ни среда, допълни той.

·         Само за 5% от компаниите няма данни дали са спазили задължението си за нефинансово отчитане през пилотната 2017г.

·         Персонал - Половината компании декларират числеността и характеристиките на екипа си

·         Околна среда - Една трета от фирмите отчитат използваната от тях енергия, както и преките и непреките емисии  в атмосферата

·         Местни общности - Други 32% посочват данни за връзките им в местните общности – социални програми и други

·         Права на човека - Само 12% декларират резултати от проверки за спазване правата на човека

·         Антикорупция - 21% отчитат как предотвратяват корупционни практики в компаниите

Д-р Марина Стефанова, ръководител научен екип, програма CSR AdviceBox, представи резултатите и детайли от пилотното проучване, което бе и основен акцент на събитието.

За да изпълнят своето задължение за отчитане на дейността им за защита правата на човека, прилагане на антикорупционни практики, и подаване на информация за социалната, екологичната и насочената към общността работа, компаниите спазват 25 нормативни документа.

Законовото изискване за нефинансово отчитане е в сила от 1.12.2017 г. за 67 компании от 9 индустрии, които по своята същност са големи предприятия от обществен интерес и към края на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители от 500 души.

Най-съдържателно е оповестяването на икономическите показатели – данъчни плащания, сливания и придобивания, иновации и партньорства, свързани с тях. Най-неясни за ползвателя на тази информация са процесът на създаване на добавена стойност на компанията по веригата, кои са нефинансовите рискове в бизнеса, както и какви са бъдещите очаквания и планове на ръководството.

Авторите на проучването считат, че редовното подаване на тази информация със сигурност ще позволи на гражданите да се информират за това какво реално правят компаниите. А те, от своя страна, ще могат да докажат защо заслужават тяхното доверие.

Ключов гост говорител на събитието бе и Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe. „За всеки един съвременен бизнес е от голямо значение да разполага със стратегия, която гарантира баланс между икономическите цели и целите, свързани с опазването на околната среда и социалните такива“, подчерта тя.

В рамките на дискусионния панел, посветен на добавената стойност на нефинансовото отчитане, участие взеха Стоян Михайлов, управител на „Джънкшън България“, д-р Марина Стефанова, д-р Валерия Динева, вътрешен одитор, Университет за национално и световно стопанство, д-р Весела Петрова, член на УС на Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС), Минно-Геоложки университет и Николай Георгиев, одитор по ISO 26000, Консултантска къща „Стратегии“

Даниела Пеева, председател на УС на АДВИБ, Елена Матеева, „Корпоративен бранд и комуникации“ в „Софарма“, Люба Никифорова, координатор КСО, „ТИТАН Златна Панега Цимент“ и Елица Георгиева, ръководител „Корпоративни комуникации“ в „Лидл България“ представиха опит и добри практики в областта.

Гостите на събитието активно се включиха в дискусията с редица актуални въпроси по засегнатите теми.

Българските фирми вече докладват за въздействието си върху околната среда и обществото

Българските фирми вече докладват за въздействието си върху околната среда и обществото

Вижте още: