14451125 водещи доставчици на фиксирани услуги се обединяват, за да реализират амбициозния проект

Днес участниците в обединението „Мобилни алтернативни комуникации“ представиха пред медиите намерението си да създадат първия виртуален мобилен оператор (MNVO) у нас. Обединението е създадено от пет от водещите доставчици на фиксирани услуги в България - Нет 1, Нетера, СКАТ, Телекабел и  Телесим. 

"Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса. В основата на успешното развитие на телекомуникациите, не само в национален, но и в световен план, е практика споделянето на телекомуникационна инфраструктура и мрежи. Това ние правим от много време. Например, независимо, че работим на конкурентен пазар, предоставяме свързаности и оптични влакна на трите големи мобилни оператора, на практика навсякъде, където поискат. Ние вярваме, че от държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации“, каза Ангел Василев, изпълнителен директор на „Телекабел“.

Според основателите на „Мобилни алтернативни комуникации“, за да се случи това обаче, трябва да има общо разбиране на тази тема и подкрепа, както от държавните институции, така и от всички участници на телекомуникационния пазар.

„Като пионери в телекомуникациите ние смятаме, че в страна като България няма място за повече от три припокриващи се мобилни мрежи с национално покритие. Стартирането на виртуален мобилен оператор носи полза за всички участници на пазара. За мобилните оператори ще доведе до ефективно използване на капацитета на мрежите им. За крайния потребител – иновативни и гъвкави услуги, за държавата – възможност за устойчиво развитие на икономиката.  Затова искрено вярваме, че започналите разговори с мобилните оператори ще приключат успешно.“, добави Невен Дилков, управител на Нетера.

Обединението „Мобилни алтернативни комуникации“ определя като свое конкурентно предимство близостта до крайния клиент. Това ще позволи разработването на пълна гама телекомуникационни услуги, съобразени със специфичните потребности на клиентите в дадени региони.

„Всяка от петте компании е спечелила доверието на клиентите си в региона, в който оперира. Добавянето на мобилна услуга към настоящите ни пакети ще повиши още повече нашата конкурентоспособност. Към момента сумарно, ние предоставяме услуги на индивидуални клиенти в 15 области в страната. Оперираме в повече от 250 населени места в България, в това число близо 50 града и над 200 села, където е концентрирано над 30% от населението на България.“ – каза Петьо Георгиев, собственик и управител на СКАТ.

„Обединяването на 5-те компании не означава сливане и не носи след себе си последствията от подобно действие. Ние сме идейно обединение на 5 компании, които споделят обща цел за коопериране на експертиза, ресурси и целеви пазари. Всяка от компаниите ще продължи да функционира като отделно юридическо лице. Ние сме партньори, които споделят еднакви интереси, а именно стремеж към по-бързо развитие на пазара и увеличаване на клиентската удовлетвореност.“, допълни Милен Минев, технически директор на Телесим.

„Основната причина за съществуването на MVNO по света е ефективното използване на вече изградена инфраструктура и честотен ресурс. В момента в света оперират над 1200 MVNO оператора, като България е една от малкото в света и Европа, в които няма такива. За сравнениe в Германия са 129, във Великобритания 76, Холандия 56, Румъния 2, има MVNO оператори дори и в страни от Близкия изток като Афганистан и Иран. Развитието на технологиите позволява чрез мобилна мрежа да се предлага все по-голяма палитра от услуги, които да задоволяват различни потребности на клиентите. Успешното позициониране на България като хъб за стартиращи компании (startups) в комбинация  със създаването на подходяща мобилна среда, може да ни превърне  във високотехнологична страна, в която се тестват различни иновативни бизнес идеи“, обяви Петър Ризов, управител на Нет 1.

След приключването на преговорите с мобилните оператори участниците в „Мобилни алтернативни комуникации“ ще представят конкретните услуги, които ще предложат на клиентите си, както и начина, по който ще ги маркетират.

Вижте още: