Епидемията от COVID-19 е безпрецедентно предизвикателство за всички: държавата, бизнеса, неправителствения сектор, гражданите. Тепърва ще изследваме ефекта от кризата, но в актуалната обстановка на преден план излизат някои явления, на които си ...

В едно друго време Организацията на обединените нации щеше да призовава за търсене на устойчиви решения на най-големите предизвикателства в света – от бедност и равнопоставеност, до изменение на климата и намаляване на неравенствата. Темите на ...

Епидемията от COVID-19 е безпрецедентно предизвикателство за всички ни и същевременно стрес тест за корпоративната устойчивост и публично заявяваните позиции. Онези, които успеят да издържат теста, ще докажат, че възприемането на принципите за ...

Организациите и индивидуалните потребители продължават да използват остарели решения и стратегии, въпреки увеличаването на зловредния софтуер, cryptojacking, хакерството и атаките, свързани със социално ...

Българо-американска кредитна банка записва акции от увеличението на капитала на дружествата „Пейнетикс“ АД и „Файър“ АД. На 12.03.2020 г. Банката подписа споразумения за записване на новоиздадени акции от капитала на дружествата, с които ...

Най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на област Велико Търново МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД ще получи безвъзмездно от „ПРЕСТИЖ-96“ АД два апаратa за изкуствена белодробна вентилация и два пациентни монитора на водещи ...