БНЕБ и Стопанският факултет ще развиват заедно образователни инициативи за енергийния пазарБългарска независима енергийна борса (БНЕБ) и Стопанският факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на студентите в областта на борсовия пазар и търговията с електрическа енергия от началото на новата учебна година през есента.

„Да допринасяме за обучението на бъдещите специалисти със знания и практически опит за нас е важна мисия. Убедени сме, че синергията между бизнес експертизата на екипа ни и академичния фундамент, който преподавателите от Стопански факултет изграждат, ще създаде висококвалифицирани професионалисти за индустрията ни.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

„Стопанският факултет е лидер в икономическото образование и важна част от този успех са партньорствата ни с водещи компании от всички браншове. БНЕБ е ключов фактор за развитието на електроенергийния пазар в страната и региона, с който и до момента сме реализирали съществени инициативи. С новото споразумение очаквам да засилим съвместните ни дейности и да подпомогнем енергийния преход с висококвалифицирани специалисти по икономика и мениджмънт, както и с научни и научно-приложни проекти в тази сфера“, коментира доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет и директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“.

В рамките на договореностите БНЕБ и Стопанския факултет ще обсъждат промени в дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове, специалности. Експерти от Борсата ще представят реални казуси от практиката и ще дискутират включването им в учебния процес, както и ще изнасят практически ориентирани презентации в областта на борсовия пазар и търговията с електрическа енергия. БНЕБ се ангажира също да осигурява студентски стажове и посещения, да подпомага кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет. Двете институции ще провеждат съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на университета.


Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...