Министър Николов: България разполага с отлични условия за развитие на соларна енергия

Благодарение на своите климатични условия – продължителен сезон от март до октомври с дълго слънчево греене и повече от 14 часа дневно с наличие на слънчева светлина - България разполага с отлични условия за развитие на соларна енергия. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на дискусия в рамките на ежегодния форум Solarpower summit 2022, който се провежда в Брюксел. Министър Николов отговаря на въпроси, свързани със зависимостта на Европа от вноса на фосилни горива от Русия, както и инвестициите във ВЕИ, и по-конкретно - в слънчева енергия, и как те могат да улеснят постигането на енергийна независимост на европейските икономики.

Увеличаващата се геополитическа несигурност заради военните действия в Украйна, заедно с липсата на предвидимост заради сериозната волатилност на енергийните цени, поставят сериозни предизвикателства пред европейските икономики и енергийни отрасли, подчерта министър Николов.

В тези условия ключови са координираните усилия и солидарност в отговор на кризата. Те включват временна рамка в помощ на националните бюджети и различни механизми за повишаване сигурността на енергийните доставки. В допълнение към това, въвеждането на икономически ефективни решения на национално равнище, също е от изключителна важност, подчерта министър Николов.
В този контекст развитието на слънчевата енергия като фактор за повишаване на енергийната независимост, е от особено значение. За българското правителство развитието на ВЕИ, и в частност – на слънчевата и вятърната енергия, е сериозен приоритет.

Екологично чистата, ефективна и сигурна енергия е от решаващо значение за производителността, конкурентоспособността и растежа на българската икономика, подчерта енергийният министър. Той припомни, че нашата страна е основен производител и износител на електроенергия в региона и играе важна роля за осигуряване на енергийния баланс на Балканите.

Въпреки енергийната криза, българското правителство полага сериозни усилия за привличане на инвестиции във възобновяеми източници и енергийна ефективност.

В отговор на настоящата криза с високите енергийни цени българското правителство отдели повече от 2 млрд. евро в помощ на битовите и индустриалните потребители, припомни още министър Николов.
По неговите думи, инвеститорите оценяват високо усилията на правителството в тази посока. Очакваме тази оценка да се материализира в конкретни инвестиции за развитието на българския енергиен сектор, заключи той.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...