Министър Николов подписа с двама чужди инвеститори меморандум за сътрудничество в енергетиката

Около 1 млрд. долара са очакваните инвестиции в резултат на подписания документ

В присъствието на министър-председателя Кирил Петков днес министърът на енергетиката Александър Николов подписа Меморандум за сътрудничество с Gemcorp Capital Management Ltd. и IP3 Corporation.Документът регламентира сътрудничеството между страните относно планирането и изпълнението на проекти за производство на чиста енергия, алтернативни и стратегически доставки на газ, сигурност на енергоснабдяването, чиста енергия, развитие на ядрената енергетика. Осигуряването на алтернативни, стабилни и достъпни газови доставки за страната, повишаването на регионалната енергийна сигурност и защита на критичната енергийна инфраструктура, развитието на проекти за използване на нисковъглеродни технологии за подкрепа на прехода към зелена енергия, проучванията за изграждане на хибриден индустриален комплекс на територията на „Марица Изток“, както и развитието на устойчиви планове за използване и управление на ядреното гориво са сред стратегическите области на партньорство, предвидени в

Меморандума. В резултат на това партньорство в България се очакват инвестиции на стойност около 1 млрд. долара, стана ясно по време на подписването на документа.

Въпреки риска, свързан с военните действия в Украйна, чуждите инвеститори оценяват високо действията на правителството в подкрепа на бизнеса, изтъкна министър Николов. Той изрази очакванията си тази оценка да се материализира в конкретни инвестиции за развитие на българската енергетика. Представителите на Gemcorp Capital Management Ltd. и IP3 Corporation изразиха убеждението си, че българското правителство върви в правилната посока в борбата срещу корупцията и създаването на благоприятен инвестиционен климат. По техните думи, благодарение на сътрудничеството помежду ни, нашата страна има уникален шанс да развие енергийната си инфраструктура в синхрон с най-добрите технологични решения за това.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...