Над 200 млн. долара финансиране са привлекли проптех компаниите у нас

Около 200 млн. долара – това е размерът на финансирането, което успяват да привлекат българските проптех компании през последните 5 години. Най-успешните от тях към момента се оценяват на над 605 млн. долара. Данните са от Bulgarian Proptech Mapping Report 2023 – първия публичен доклад, представящ картината на иновативния сектор у нас, изготвен от Proptech.bg.


„Технологиите днес преобръщат всичко, дори консервативния свят на недвижимите имоти. Неслучайно българските проптех компании привличат милиони долари финансиране – трансформацията е налице. От ключово значение за участниците е да се адаптират максимално бързо. Това ни мотивира да създадем проптех мапинг, който да представи картината на този пазар, да улесни връзката между имоти и технологии, да подпомогне прозрачността и комуникацията между заинтересованите страни”, казва Георги Павлов, инициатор на доклада и създател на първата българска проптех общност Proptech.bg.

• На повече от 605 млн. долара се оценяват петте най-големи български дружества в сектора

• 42% от проптех компаниите развиват дейността си извън пределите на страната

Докладът обхваща стартъпи, създадени през последните 10 години, от които около 55% вече са успешно финансирани. Общо 42% от компаниите развиват дейността си на международния пазар, докато останалите функцонират изцяло в България, сочат данните от мапинга. В представените дружества към настоящия момент работят над 1000 души.

Най-успешните компании насочват дейността си към улесняване на транзакциите с недвижими имоти, създаване на различни софтуерни решения за по-ефективна хибридна работа в офисите, използване на биометрични данни за контрол, IoT базирани устройства за създаване и управление на умни домове.

Топ 5 на компаниите в сектора:

Над 200 млн. долара финансиране са привлекли проптех компаниите у нас

“Развитието на проптех пазара през последните няколко години е лавинообразно. Според статистиката, броят на стартъпите в сектора се увеличава повече от 2 пъти от 2019 г. насам, достигайки 30 компании през 2021 г. и 45 към днешна дата. Придържайки се към последните тенденции и иновации, можем да отключим огромен потенциал и да създадем изключително ефективен и ориентран към новите нужди на потребителите пазар”, казва Боян Буров, ръководител на акселераторска програма в Pi Labs и съставител на проптех мапинга за 2023 година.

Компаниите, представени в доклада, са разделени в 5 подкатегории според процеса, който подпомагат. Те обхващат етапите на Финансиране и Инвестиции, Проектиране и Изграждане, Пазар и Транзакции, Управление и Процеси, както и насочената към крайните потребители категория Live&Work.

Повече за PROPTECH.BG

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...