Allianz Trade .   : За 10 години българите са утроили активите си, но разликата между бедни и богати се увеличава

С нетни активи от 11 410 евро на глава от населението за 2021 година България се нарежда на 36-о място от 57 държави в класацията

Въпреки ръста на цените на имотите, у нас приходите позволяват по-лесно придобиване на жилище в сравнение с повечето държави в ЕС и САЩ

Благосъстоянието на българите се е подобрило значително през последните 10 години, като нетните активи бележат почти троен ръст от 2011 до 2021 година и достигат до 11 410 евро на глава от населението. Това показва доклад на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes), който обхваща близо 60 държави от цял свят. Така България се нарежда на 36-то от 57 места в класацията по показателя нетни активи на глава от населението.

В същото време обаче анализаторите на Allianz Trade обръщат внимание и на паралелната тенденция за увеличаване на разликата между бедните и богатите у нас. Сравнение между 2011 и 2021 година показва, че делът на активите на средната класа в България намалява с над 2%. Въпреки че за момента той остава сравнително висок - на нива над 40%, според експертите това са знаци за “пропукване” на модела на равномерно разпределение на богатството, унаследен от ерата на социализма.

Тази тенденция е и причината България да губи над 10 позиции в класацията по индикатора за Allianz Trade за равномерно разпределение на богатството (Allianz Wealth Equity Indicator)* за последните 10 години. Подобен е трендът и в други държави от бившия социалистически блок, като Чехия, Унгария и Словения. На челната позиция е Нидерландия, като добър модел за разпределение според анализаторите е постигнат и в Норвегия, Дания, Латвия и Израел. Очаквано, с много неравномерно разпределение на активите се отличават държави от Латинска Америка, както и ЮАР, САЩ и Русия.

Според изследването въпреки ръста на цените на имотите, у нас приходите позволяват по-лесно придобиване на жилище в сравнение с повечето държави в ЕС и Северна Америка. Сравнителен анализ показва, че съотношението е по-благоприятно за гражданите на Италия, Финландия и Сърбия, но е значещо по-тежко в Германия, Обединеното Кралство, САЩ, Канада и Португалия.

В световен план нарастването на активите на населението е отчетливо с двуцифрен ръст през всяка от последните три години. През 2021 година с пореден скок от 10,4%, предизвикан основно от хиперактивността на фондовите пазари, захранвана от фискална политика, общата брутна стойност достига 233 трилиона евро. В района на ЦИЕ се отчита дори още по-сериозен ръст на активите на населението от 12,2%. Рекордьори обаче са в региона на Северна Америка с увеличение от 12,5%, което затвърждава и позицията им на най-богатите хора в света с брутни финансови активи на глава от населението от
294 240 евро спрямо средно 41 980 евро в световен мащаб.

Анализаторите на Allianz Trade обаче предупреждават, че 2021 година ще е последната с такава възходяща тенденция заради сериозните промени в световен мащаб. Войната в Украйна и възстановяването от COVID предизвикаха сериозна инфлация, проблеми в енергетиката и хранителните продоволствия, както и промени във фискалната политика. Затова 2022 година ще нанесе удар върху активите на домакинствата по света, като се очаква те да загубят средно около една десета от богатството си. Това се комбинира и с притеснителната тенденция за сериозно увеличение на дълговете на домакинствата, които през 2021 година достигат до 52 трилиона евро в световен мащаб.

* - Allianz Wealth Equity Indicator е комплексен индикатор, разработен на базата на пет основни параметъра, за да потърси обективен измерител за разпределението на богатството в различните държави. Той отчита както структурата на разпределение, така и настъпващите промени в нея. Резултатите се измерват по скала от 1 (най-добро разпределение) до 7 (най-лошо разпределение).

Вижте още: