АОНК: Нови условия и нови правила при бързите кредити от 23 юлиКомпаниите от сектора решени да сведат до минимум неудобствата за клиентите


От 23 юли 2014 г. влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, които регламентират таван на годишния процент на разходите (ГПР) по заемите, в т.ч. и заемите, отпускани от членовете на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) - (Би енд Джи кредит ООД, с търговска марка Макс кредит; Изи Асет Мениджмънт АД; Кеш Кредит ЕАД; Кредисимо АД; Кредихелп ООД; Микро Кредит АД; Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД, с търговска марка Вивус.бг).


Пределът за ГПР налага промени при одобрението и отпускането на заемите. В процеса на адаптация приоритет на фирмите-членки на АОНК е съхраняването на ключовите предимства на нашите финансовите продукти, както и превенция на възможни неудобства и неясноти за потребителите.

Новата правна рамка ще промени облика на небанковото финансиране у нас както по отношение н потребителите, така и по отношение на финансовите институции, които ги предоставят. След 23 юли от потребителите се очаква да сключват допълнителни договори за застраховки, да предоставят като обезпечение гаранции и поръчители с добри доходи, както и да заплащат цената на услуги, които досега са били включвани в лихвата по краткосрочните кредити. Досега цената на всички тези услуги беше включвана в лихвата и таксите, формиращи крайния годишен процент на разходите. Занапред част от тях ще бъдат представяни отделно и за тях потребителите ще заплащат допълнително. Промяната в ЗПК няма да доведе до автоматично намаляване на цените на услугата бърз кредит, поради факта, че досегашните ценови равнища са пазарно обусловени в условията на конкуренция от близо 200 специализирани компании.

Във връзка с новите изисквания компаниите, членуващи в АОНК, уверяват своите клиенти, че те няма за заплащат по-висока цена за краткосрочните кредити. Крайната цена ще се формира както и досега – на пазарен, конкурентен принцип и при стремеж да се предостави най-доброто при възможно най-ниската цена. В този контекст, ние като Асоциация поемаме ангажимент към всеки потребител за прозрачност, като разясняваме детайлно новите условия и улесняваме клиентите при вземането на информирано решение. В същото време заявяваме готовността си за диалог с институциите като вярваме, че нашата експертиза ще бъде полезна за по-коректното и обективно прилагане на новите разпоредби.

Независимо от промените, членовете на АОНК сме убедени, че пазарът на краткосрочните кредити ще продължи да заема важно място във финансовата екосистема на страната. Компаниите-членки на Асоциацията ще работим за насърчаване на добрите практики в сектора, вкл. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара. АОНК вече заложи механизъм за саморегулация в бранша на основата на Етичен кодекс на организацията и предстои да изгради звено, което да приема жалби от потребителите.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...