УниКредит Булбанк подписа споразумение с ЕИФ за финансиране на микро предприятияЕвропейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение, насочено към подкрепа на близо 270 микро предприятия в България. Споразумението ще позволи на УниКредит Булбанк да предостави на българските предприемачи подобрен достъп до финансиране, особено на тези, които срещат затруднения в кредитирането от страна на традиционни банкови източници.

Гаранциите за микрокредит по микрофинансиране „Прогрес“ се финансират от Европейската комисия и се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Гаранцията намалява значително риска за банката, тъй като на ниво кредит се покрива нетна стойност в размер на 56% от остатъчния дълг на кредита.

„Щастливи сме да работим в тази област с банка – дългогодишен партньор и сме убедени, че това финансиране ще донесе ползи на микро-предприятията, и по-конкретно на тези в рисковите групи, като така ще допринесем за социалното включване в България“, коментира Пер Ерик Ериксон, директор Микрофинансиране в Европейския инвестиционен фонд.

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира по повод подписването на гаранционното споразумение, че предоставянето на по-лесен достъп до финансиране на малките фирми ще стимулира предприемачите да развиват нови проекти и да мислят за растеж, а това достатъчно важен факт за подобряване на цялостната икономическа среда.

Сделката ще позволи на УниКредит Булбанк да продължи да развива настоящата си дейност по предлагане на заеми на стартиращи, малки и микро предприятия, занаятчийски работилници и самонаети лица в България.

Микропредприятията, които желаят да кандидатстват за микро-кредит по микрофинансиране „Прогрес“, могат директно да се свържат с най-удобния за тях клон на УниКредит Булбанк.

За Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

Механизмът е създаден с 203 милиона евро, осигурени от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Микрофинансиране „Прогрес“ цели да подобри достъпа до финансиране за микропредприемачи, включително самостоятелно заети лица. То е съсредоточено главно, но не само, върху групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар. Примери за това са жени предприемачи, млади предприемачи, предприемачи от малцинствени групи, предприемачи с увреждане, еднолични търговци и т.н. Предоставят се заеми под 25 000  евро чрез избрани посредници, участващи в механизма. Микрофинансиране „Прогрес“ не предоставя финансиране или гаранции пряко на микропредприемачи или физически лица.

Подписаната с УниКредит сделка е 62-рата поред в рамките на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ от инициирането му през 2010 г. до сега. До момента размера на финансирането, предоставено от механизма на микро кредитополучатели е в размер на над 130 милиона евро. Сред страните, в които са подписани споразумения, са Австрия, Белгия, България, Кипър, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Холандия и Великобритания.

За повече информация относно инициативата, моля посетете: www.ec.europa.eu/epmf

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...