Асоциацията за отговорно небанково кредитиране възнамерява  да насърчава добрите практики в сектораАсоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) бе представена днес официално на пресконференция в Гранд Хотел София. В АОНК влизат осем финансови институции, профилирани в краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение. Компаниите са  с водещи позиции в сектора и са показали своята лоялност към принципите на отговорното кредитиране.  Компаниите-учредителки имат общо 5 000 служители и са обслужили над 1 500 000 кредити.

Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която да спомага за издигане на престижа и насърчаване на добрите практики в сектора на краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити.

Председател на Асоциацията е Неделчо Спасов (Изи кредит), а заместник председатели са Константин Кръстев (Кредисимо) и Любомир Танкишев (Кеш кредит). Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения заедно.
Моделът на краткосрочно кредитиране без обезпечение има голямо значение за пазара на кредити. Компаниите за бързи кредити са финансов буфер и единствения легитимен отговор на внезапно възникнали потребности, които е неефективно или невъзможно да бъдат удовлетворени от други легални пазарни субекти. Налице е активно търсене на такива продукти от широк профил клиенти, както от физически лица, така и от фирми. Наблюдава се и трайна тенденция за удовлетвореност и лоялност на клиентите към този вид кредитиране. 

„На езика на цифрите, кредитите, предоставени от небанкови финансови институции, показват тенденция на постоянен растеж на годишна база от март 2013 г. насам. Процентът на клиентите, които теглят повторно заем , надхвърля 60 процента. Средният размер на кредитите е 500 лв., а средният период, за който се теглят те, е 6 месеца“, сподели председателят на Асоциацията Неделчо Спасов.

Приоритет на АОНК е да осигури адекватна представителност на сектора пред държавните органи и институции, да култивира регулярен диалог с тях и така да участва пълноправно в създаването на законови и подзконови актове и произтичащите от тях регулаторни механизми.  Наред с външната регулация обаче, Асоциацията отдава не по-малко значение на необходимостта от саморегулация на основата на Етичен кодекс на организацията. Неговите принципи са съзвучни с правата на потребителите в общия европейски контекст, както и с култивирането на дух на лоялна конкуренция в сектора.  Чрез гаранциите на Етичния кодекс ще се стреми да се достави допълнителна сигурност на потребителите, както и възможност за информиран избор между достатъчно на брой отговорни пред потребителя конкуренти.

Любомир Танкишев сподели, че компаниите членки са задължени да спазват с приоритет етичния кодекс, който в много случаи налага допълнителни по-строги изисквания, спрямо тези в съществуващата законова рамка.
АОНК определят като предпоставка за пазарния успех на този тип кредитни продукти качества като бързина, ефективност, прозрачност и гъвкавост.
До момента членове на АОНК, която е отворена структура, са следните компании: Би енд Джи кредит ООД (с търговска марка Макс кредит), Изи Асет Мениджмънт АД, Кеш Кредит ЕАД, Кредисимо АД, Кредихелп ООД, Микро Кредит АД, Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД (с търговска марка Вивус.бг).


Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза, регистрирано с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година. На 09.04.2014 г всички учредители на Асоциацията приемат етичен кодекс, който влиза в сила за членовете й от същата дата.  Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании за бързи потребителски кредити. Микрокредитирането ежедневно и ежеседмично осигурява гориво на икономиката, давайки рамо на семейни и други малки фирми, на клиенти на комунални услуги за срочното погасяване на техните задължения, както и на най-широк кръг потребители на най-разнообразни продукти и услуги.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...