Печалба в размер на 403 млн. евро отчита УниКредит за второто тримесечие на годината. Положителният финансов резултат значително надминава очакванията на финансовите анализатори, които прогнозираха печалба от около 330 млн. евро.

Така нетната печалба на УниКредит за полугодието достига 1.1 млрд. евро, което приближава групата до заявената в края на 2013 г. цел – постигане на годишна печалба за 2014 г. в размер на 2 млрд. евро. В сравнение с първото полугодие на миналата година печалбата на водещата европейска банкова група нараства с близо 38%, въпреки че макроикономическата обстановка остава предизвикателна.  Оперативната печалба се запазва на добри нива, благодарение и на доброто управление на разходите.

И през второто тримесечие УниКредит продължава да засилва капиталовите си показатели. Към средата на годината групата постига коефициент на капиталова адекватност Core Tier 1 10.4%. Едновременно с това продължава и подобрението на качеството на активите и съответното намаляване на провизиите. Групата запазва изключително висок процент на покритие от над 51%.

Цифрите показват, че за положителният финансов резултат принос имат всички бизнес направления и страни. Регионът на Централна и Източна Европа е посочен специално като един от ключовите за групата на УниКредит.
В ход е и започналото възстановяване на бизнеса в Италия. След дългата рецесия в страната, в момента Италия е с най-голям принос към нетната печалба на УниКредит за периода благодарение на подобреното качество на активите и големия брой новоотпуснати кредити.

На днешната среща на Борда на директорите на УниКредит главният изпълнителен директор на групата Федерико Гицони коментира: „Положителният резултат, постигнат през второто тримесечие, е потвърждение на силното представяне на групата, въпреки несигурната икономическа обстановка. Този резултат ни доближава до целта ни от 2 млрд. евро нетна печалба за годината, която става по-предизвикателна на фона на някои допълнителни данъци, които се налага да плащаме в различни страни, в това число Италия.“ Той обобщи, че постигнатите финансови резултати утвърждават УниКредит като една от най-стабилните банкови групи в Европа с коефициент на капиталова адекватност Core Tier 1, надхвърлящ 10%.

„Разнообразното географско присъствие остава една от ключовите ни силни страни. Отчитаме увеличаване на доходността в Италия, където имаме около 50% ръст на новите заеми, доказвайки ангажимента си да подкрепяме реалната икономика“, обобщава Гицони.

Основни показатели за второто тримесечие на 2014 г.:
Нетна печалба – 403 млн. евро (618 млн. евро, ако се отчете ефекта от нов данък в Итлаия)
Приходи – 5.7 млрд. евро
Разходи – 3.4 млрд. евро

Вижте още:

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...