1114438 Поредна позорна страница за надзорните институции в България. Комисията за публичен надзор над независимите одитори гласувала да се накаже с глоба от 100 000 лева КПМГ като одитор на КТБ.


Първо, глобата е смешна при изчезнали 3.5 млрд лева под носа на одиторите, които на 31 март 2014 потвърдиха годишния финансов отчет на КТБ "без забележки". След 3 месеца банката спря работа...

Второ, глобата е гласувана с 3:2 гласа. Но... съгласно чл. 35е, ал. 3 от ЗНФО такива решения за глоба или отнемане на лиценз се взимат С МИНИМУМ 4 от 5 ГЛАСА, с тайно гласуване!

Комисията е абсолютен срам за България. Нямам друго обяснение за тези два гласа "против", освен корупция и зависимости. Няма нужда от подобна комисия. ГЕРБ, закривайте я. Единствената й роля в момента е да създава топли работни места на вашите кадри.

Георги Кадиев

*Мнението на автора е публикувано в профила му в социалната мрежа.

Вижте още: