Банките у нас са стабилни и в добро състояние спрямо другите в ЕС

В тримесечното издание „Банките в България“, което се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ, се прави обзор на състоянието на банковата ни система през първото тримесечие на 2023 г. Виждаме, че общият дял на брутните необслужвани кредити намалява до 4,7% (Графика 1).


Към 31 март 2023 г. печалбата на банковата система възлиза на 767 млн. лв., което е с 218 млн. лв. (39.6%) повече спрямо отчетената за първите три месеца на 2022 г. Основният фактор за това е повишението на нетния лихвен доход. ROA и ROE се повишават (Графика 2). Нивото на капиталова адекватност остава стабилно, на доста високи нива, особено в сравнение с останалите страни от ЕС.

Банките у нас са стабилни и в добро състояние спрямо другите в ЕСБанките у нас са стабилни и в добро състояние спрямо другите в ЕС

Вижте още: