Европа теръпва ще усеща ефекта от по-високите лихви

Банките в САЩ са успели да пласират (продадат) голяма част от своите рискови дългови експозиции – наполовина в сравнение с месец май 2022 г. Рязкото повишаване на основните лихви от ФЕД миналата година доведе до логична резистентност на инвеститорите към участие във финансирането на рискови сделки.

В момента се наблюдава осезаемо подобрение в тези процеси, което е изключително важно за стабилизиране на банките. Европа върви с 6-8 месеца закъснение и тепърва се усеща директният ефект от повишенията на лихвите от ЕЦБ. Колко безболезнено ще премине този процес в Европа зависи от устойчивостта на банките и нивата на подобни дългови експозиции в техните баланси.

Източник: The Wall Street Journal

Вижте още: