Финансовите проблеми, които тепърва предстоят

Много е вероятно сегашното кредитиране в България, да се превърне в утрешен проблем.

От една страна САШ и Европа влизат в рецесия и потреблението намалява.

От друга страна фирми и граждани у нас увеличават кредитната си експозиция.

Обикновенно тенденциите в България закъсняват с около 6 месеца.

Тоест спада в американското и европейското потребление би следвало да се усети у нас към Нова година.

Не е много приятно да постещнеш рецесия и увеличаващи се лихви с големи кредити

"БВП на САЩ регистрира спад с 0.2% за тримесечието спрямо предходното заради спад на инвестициите и потреблението на стоки.

След като се сви и през периода януари - март, технически икономиката вече е в рецесия."

Вижте още: