Най-използваните банкови услуги вече и онлайн  в новия Дигитален портал за бизнес клиенти от ОББОбединена българска банка лансира нова уеб-базирана платформа ОББ Дигитален портал в улеснение на своите бизнес клиенти. Чрез нея бизнес клиентите имат възможност да изпратят заявления за най-често използваните от компанията им некредитни продукти и услуги изцяло онлайн. Заявленията и документите, обменяни в платформата, се подписват от двете страни чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), което изключва необходимостта от посещение на офис на банката.

С ОББ Дигитален портал клиентите на ОББ от бизнес сегментите могат безплатно и в удобно за тях време да изпращат, подписани с КЕП, заявления за нови сметки и депозити, издаване на кредитни/дебитни карти, бизнес пакети, ПОС терминали, инкасо, банкови реферeнции и други. Достъп до портала имат всички бизнес клиенти на ОББ, които използват електронно банкиране през секция „Дигитални заявки“. Интуитивният дизайн на платформата позволява бързото и лесно попълване и изпращане на заявленията за некредитни услуги като постъпващата информация се пази строго поверително, съгласно всички регулаторни изисквания и при високо ниво на сигурност.

Още при самия старт на портала има регистриран интерес от бизнес клиентите към възможностите за дигитално ползване на услугите на банката, като вече има направени заявки за откриване на сметки, бизнес карти и ПОС терминали. Клиентите на ОББ могат да качват документи или да използват портала като комуникационен канал с отговорните експерти на банката.

След ОББ Портал Търговско финансиране, който стартира през декември 2020 г., ОББ Дигитален портал е продължение на цялостната концепция за дигитални решения за бизнеса, разработени от ОББ. От края на месец октомври 2020 г. банката въведе и процес за дигитално подписване с КЕП на документи, свързани с кредити на бизнес клиенти от МСП и Корпоративен сегмент.

Най-новата и изключително иновативна платформа за бизнес клиентите на ОББ допълва основните банкови услуги за компании, които могат да бъдат ползвани изцяло дигитално от клиентите като им гарантират удобство, безопасност и качество в ежедневната работа.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...