ОББ с нови разработки за повече самостоятелност и сигурност при управление на банкирането за бизнес клиенти

ОББ първа на пазара разработи възможности за самостоятелното управление на потребителите в ОББ Онлайн от бизнес клиентите. В меню „Администрация” вече само с няколко клика може да се добавят нови потребители, да се извлича максимално актуална справочна информация за нивата на достъп и да се управляват правата на всички потребители, без да се налага посещение на клон.

До момента, през меню Администрация в ОББ Онлайн, бизнес клиентите имаха възможност да извеждат списък с активните потребители и да премахват съществуващи потребители. В новата подсекция „Управление на достъпи“ вече представляващите на бизнес клиентите, след активиране на функционалността дистанционно или в клон, ще могат да получават подробна информация за достъпите на всеки отделен потребител, да ги управляват гъвкаво и да добавят нови потребители с желаните от тях права.

Всички тези подобрения са стъпки в последователното надграждане на удобството на предлаганите услуги за компаниите, с цел спестяване на време и предоставяне на едно максимално удобно и бързо преживяване в онлайн канала на ОББ. Същевременно навременната информираност относно достъпите на потребителите в банкирането дава още едно ниво на сигурност на бизнес клиентите.

Новите функционалности, свързани с управлението на потребители и достъпи в ОББ Онлайн, са резултат от непрекъснат процес на проследяване на обратната връзка на бизнес клиентите на банката, използващи банкирането в ежедневната си работа. ОББ следи както нуждите на клиентите си, така и тенденциите за дигитализация и очакванията по отношение на удобството от ползването на дигиталните платформи. Това решение е както ново за българския пазар, така и очаквано от клиентите и ще повиши удовлетвореността им при ежедневната работа с ОББ.

Вижте още: