Пощенска банкаГаранционният лимит на кредитополучател е до 3 млн.

Пощенска банка подписа ново споразумение с Национален гаранционен фонд (НГФ), дъщерно дружество на Българска банка за развитие, по втората гаранционна програма за земеделски производители, която се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на земеделие и храните. Споразумението е за издаване на гаранции по отпусканите от банката кредити за допълване на обезпечението на микро, малки и средни предприятия по Програмата за развитие на селските райони, както и на земеделски производители от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 млн. лв. Програмата представлява гаранционна схема с до 50% покритие от НГФ от размера на одобрения кредит.

През последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем на земеделското кредитиране срещу субсидии възлиза на около 80 млн. евро, по данни на БНБ.

„Новите възможности за финансиране на земеделските производители ще им позволят да модернизират бизнеса си, да увеличат производствените си капацитети и да бъдат по-конкурентни на пазара. При срещите ни с предприемачите от всички региони, виждаме, че те имат нужда от подкрепа и различни финансови решения за своите бизнес начинания. Благодарение на доброто ни партньорство с НГФ имаме възможност допълнително да увеличим подкрепата си за тях. През 2016 г. Пощенска банка отчита значителен ръст от над 25% на отпуснатите кредити на годишна база както към сектор земеделие, така и към всички останали икономически сектори. С новата програма очакваме техният брой да се увеличи допълнително и до края на 2016 г. да е над 30% спрямо 2015 г.“, коментират от Пощенска банка.

Кредитите, по които ще се предоставят гаранциите от НГФ, могат да бъдат в лева и евро и ще се отпускат както за посрещане на нуждите на предприятията от оборотни средства, така и за реализиране на инвестиционни проекти, като не се допуска рефинансиране на други кредити. Споразумението има за цел да осигури улеснен достъп до финансиране на земеделските фирми в страната за подобряване на конкурентоспособността им, подобряване на качеството на произвежданата продукция, оптимизиране на производствените разходи и др. Клиентите на Пощенска банка получават отстъпка от лихвените проценти, таксите или предлаганите обезпечения по кредити, включени в гарантирания портфейл.

Максималният срок на гаранцията е 5 години, но не по-късно от края на месец юли 2021 година.

Клиентите могат да заявят искането си за кредит в най-близкия до тях Корпоративен бизнес център, специализиран център „Банкиране малък бизнес“ или клон на банката в цялата страна, както и онлайн на: www.postbank.bg.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...