Пощенска банка предлага атрактивна възможност за инвестиция в застрахователен продукт „Еверест V“ на Булстрад Живот

Банката предлага и разнообразни спестовни решения, като структурирани депозити, които осигуряват възможност за допълнителна доходност
3 юни 2022 г.

Пощенска банка и Булстрад Живот стартираха предлагането на застрахователно-инвестиционен продукт „Еверест V“, като по този начин отговарят на потребителския интерес към финансови решения с потенциал за по-висока доходност. Новата застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, е изключителна възможност, която в момента се предлага на пазара единствено от двете компании.* „Еверест V“ е алтернатива на спестовните продукти, която предлага цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа и възможност за постигане на атрактивна доходност, обвързана с представянето на индекс EURO STOXX 50 ESG (SX5EESG). Той отразява движението на акциите на 50-те водещи европейски компании и движението на икономиката на Еврозоната.

Инвестиционният застрахователен продукт осигурява и покритие върху живота на застрахованото лице при злополука за целия срок на полицата. След изтичане на застрахователния срок клиентите получават първоначално инвестираната сума, увеличена със 145% от положителното процентно изменение на индекса, отчетено между началната и крайната дата за определяне на стойността му. Ако в рамките на този период настъпи събитие, покрито от застраховката, Булстрад Живот изплаща 110% от първоначално инвестираната сума.

Серията инвестиционно-застрахователни продукти „Еверест“ на Булстрад Живот стартира успешно в края на 2016 г. Първият продукт, базиран на индекс „EURO STOXX 50“, падежира през декември 2021 година и клиентите реализираха максималната възможна доходност от 28%. Пощенска банка проведе активна информационна кампания към потребителите и съдейства в цялостния процес по изплащане на сумите от Застрахователя.

„Все повече наши клиенти търсят нови решения, които им осигуряват по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти. Застраховките „Живот“, свързани със структуриран инвестиционен продукт, са отлична възможност и след реализирането на четири успешни продукта, те продължават да се радват на голям интерес. Благодарение на стратегическото ни партньорство с Булстрад Живот успяваме да осигурим разнообразни финансови решения за клиентите си и да отговорим на техните очаквания“, коментират от Пощенска банка.

Богатото портфолио на банката предоставя на потребителите избор между различни спестовни продукти с възможност за доходност, като особено голям е интересът към структурираните депозити (Index Artificial Intelligence, Index Health Care и др.**). Те предоставят отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити. Лихвата при тези структурирани продукти е обвързана с представянето на различни борсови индекси, които отразяват движението в цените на акциите, включени в тях. При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, може да бъде получена доходност, равна на % от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава лихва, но запазва 100% от главницата по депозита си. Основните предимства на структурираните депозити са, че те комбинират сигурността на традиционния банковия депозит с потенциала за доходност от инвестиция във финансов инструмент.

Допълнителна информация за продуктите, предлагани от Пощенска банка (включително основен информационен документ за застраховките), можете да намерите на www.postbank.bg.

Вижте още: