Проучване на iBanFirst: 5 основателни причини западноевропейските компании да инвестират в България и Източна Европа

●  Комбинацията от стабилен икономически растеж, добре обучена работна ръка, нарастващи потребителски пазари, разширяващи се търговски връзки и отдаденост към устойчиви бизнес практики превърна Източна Европа в магнит за западноевропейските предприятия.

● iBanFirst, европейската алтернатива за международни плащания, призната за една от най-бързо развиващите се компании от Financial Times, е привлякла над 1000 бизнес клиенти от Централна и Източна Европа, само за две години дейност в региона с персонал от едва 25 специалисти.

● Общото население на региона на ЦИЕ от над 287 милиона души и приблизително 7 милиона МСП представляват значителен пазар с нарастваща покупателна способност.

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е на път да се превърне в следващото чудесно място за инвестиции в момент, когато западноевропейските предприятия търсят нови места за скъсяване на веригите за доставки („ниършоринг“), офшоринг или достъп до нарастващи потребителски пазари. iBanFirst, водещият световен доставчик на валутни услуги и международни плащания за компании, който има 13 оперативни офиса в 10 европейски държави, от които 3 в ЦИЕ, проведе проучване сред своите бизнес клиенти, въз основа на което определи 5 основателни причини бизнесите да разширяват своите дейности в региона.

1. Бърз икономически растеж: През последните години много страни от ЦИЕ изпревариха Западна Европа по икономически растеж. Прогнозата на МВФ за растежа на БВП на страните от ЦИЕ е той да нарасне два пъти по-бързо от средния за еврозоната в периода 2023-2026 г. Например България отбелязва един от най-високите темпове на икономически растеж сред държавите-членки на ЕС - над 650% през последните 20 години (2000-2022 г.). Перспективите за икономиките на страните от ЦИЕ остават положителни, но войната в Украйна, нарастващата инфлация и евентуалното забавяне на световната икономика могат да представляват риск.

● iBanFirst, с персонал от само 25 професионалисти в ЦИЕ, успя да привлече над 1000 клиенти МСП в София, Букурещ и Будапеща за по-малко от две години. iBanFirst е осъществила транзакции за над 2 млрд. евро в трансгранични плащания за компании, базирани в ЦИЕ, от навлизането си на регионалния пазар.

● В региона на ЦИЕ е възможно да се изгради устойчиво печеливш бизнес от нулата за по-малко от 18 месеца, в зависимост от индустрията.

2. Квалифицирана и достъпна работна сила: Работната сила в ЦИЕ е млада, образована и висококвалифицирана. Този набор от таланти е на разположение на цена, която е с около 30% по-ниска в сравнение със Западна Европа (ЗЕ). България има един от най-високите дялове на млади хора (на възраст 15-29 години) в ЕС - 35,4%, значително по-висок от средния за ЕС (23,7 %) и сходен с този на Румъния (най-висок дял - 36,1%) и Унгария (34,9%). Това младо и динамично население е основен двигател на икономическия растеж.
● Разходите за заетост са по-ниски в сравнение с тези в Западна Европа, главно поради по-ниската ставка на данъка върху доходите на физическите лица, но разликата намалява. Въпреки това, ако обмисляте да инвестирате в ЦИЕ, не превръщайте по-ниските разходи за труд в основна причина. Служителите, които са подходящо обучени, платени и имат възможност за повишение, работят по-усърдно и са по-мотивирани от колегите си в западните страни.

„Нашата стратегия за човешките ресурси в България беше да инвестираме в младите хора, да им предложим възможности за кариера и финансова мотивация. Повишихме ги рано, доверихме им се и те се превърнаха в топ изпълнители на европейско ниво. През последните години тенденцията за емиграция от България се обърна и сега има нетен приток на имигранти. Тази тенденция, ако се управлява добре, ще има положителен ефект върху българската икономика. В iBanFirst избираме да работим с най-добрите служители на пазара, които са преминали през редиците на нашия бизнес. Средната възраст на служителите е значително под 30 години", каза Йохан Габриел, регионален директор за Югоизточна Европа в iBanFirst.

3. Достъп до разширяващите се потребителски пазари:
Общото население на региона на ЦИЕ от над 287 милиона души и приблизително 7 милиона МСП представлява значителен пазар с нарастваща покупателна способност. Средната класа в тези икономики се разраства, което създава търсене на стоки и услуги със западни марки.

● Според iBanFirst фокусът върху региона е печеливша стратегия. Големите корпорации са склонни да разглеждат части от ЦИЕ като малки или неключови, докато малките местни предприятия или стартиращите фирми нямат достатъчно мащаб.

● Въпреки че живеем в дигитална ера, изключителното обслужване, отличната мрежа и личното взаимодействие все още са от съществено значение. Когато Вие и Вашата марка не сте познати на пазара, не забравяйте да инвестирате в комуникация и разбиране на културните различия.

4. Разширяване на търговските отношения със Западна Европа и стратегическо местоположение: Търговията между ЦИЕ и Западна Европа е интензивна. Тези разрастващи се икономически отношения и отворени пазари допринасят за привлекателността на региона като производствен и снабдителен център за западните предприятия. България, например, има най-висок дял на износа като процент от БВП в ЕС, като износът съставлява 70% от нейния БВП.

● Също така, регионът се характеризира с високо ниво на дигитализация и използване на финтех услуги, тъй като предприятията работят с различни местни валути и се нуждаят от по-бърза и по-евтина валутна поддръжка при осъществяване на международен бизнес. Нарастването на предлагането на финтех услуги, особено в областта на международните плащания през последните 7 години, се изразява в значителни икономии за базираните в региона МСП, които надхвърлят 1 млрд. евро годишно.

„Отворената банкова система и ранното приемане на финтех услуги допринесоха за укрепване на търговските отношения в региона. Вярваме, че след като войната в Украйна приключи, ЦИЕ, като цяло, и България, в частност, имат възможност да продължат растежа си и да намалят разликата. Компаниите, които вече са тук, ще се възползват от този потенциал за растеж", споделя Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

5. Устойчиви бизнес практики (SBP): ЦИЕ постепенно прилага устойчиви бизнес практики, което съвпада с вниманието на западните корпорации към екологичната и социалната отговорност. Като пример: България, Румъния и Унгария са постигнали значителен напредък в използването на възобновяеми енергийни източници, според Доклада за пазара на възобновяема енергия за 2023 г. България се нарежда между Румъния (28%) и Унгария (21%) с 22% дял на енергията от възобновяеми източници. Непрекъснатите усилия на ЦИЕ за интеграция в ЕС и политическа стабилност създават благоприятна среда за дългосрочни инвестиции и икономически растеж.

● Младото и образовано население в региона осъзнава нуждата от устойчиви бизнес практики и забелязахме нарастваща правителствена подкрепа в региона.

● Мултинационалните корпорации прилагат същите стандарти в ЦИЕ, каквито прилагат към своите дейности в Западна Европа, което ще помогне на ЦИЕ да намали изоставането си от Западна Европа.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...