tbi bank издаде нова успешна емисия облигации

tbi bank издаде успешно облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал100 хиляди евро всяка).

Г
одишният лихвен процент на облигациите е 9.5%, а падежът – през септември 2026 г.Банката има право да ги изплати предсрочно една година по-рано.


Това е втората емисия 
MRELоблигации, които tbibankуспешно издава през настоящата година.

Регистрирани бяха поръчки над размера на емисията, което показва големия интерес от различни инвеститори.

Доверието, което инвеститорите имат в tbibank, ни даде възможност да издадем втора успешна емисия облигации през годината. Заради големия интерес се наложи да приоритизирамеиндивидуалните професионални инвеститори пред институционалните”, казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbibank.

Облигациите ще бъдат регистрирани в Централния депозитар иКомисията за финансов надзор, след което ще бъдат пуснати на Българска фондова борса.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.