tbi bank издаде нова успешна емисия облигации

tbi bank издаде успешно облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал100 хиляди евро всяка).

Г
одишният лихвен процент на облигациите е 9.5%, а падежът – през септември 2026 г.Банката има право да ги изплати предсрочно една година по-рано.


Това е втората емисия 
MRELоблигации, които tbibankуспешно издава през настоящата година.

Регистрирани бяха поръчки над размера на емисията, което показва големия интерес от различни инвеститори.

Доверието, което инвеститорите имат в tbibank, ни даде възможност да издадем втора успешна емисия облигации през годината. Заради големия интерес се наложи да приоритизирамеиндивидуалните професионални инвеститори пред институционалните”, казва Лукас Турса, изпълнителен директор на tbibank.

Облигациите ще бъдат регистрирани в Централния депозитар иКомисията за финансов надзор, след което ще бъдат пуснати на Българска фондова борса.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...