Вълна на фалити у нас и по света през следващите години

5% ръст на несъстоятелностите в България и 21% на глобално ниво прогнозира Allianz Trade за 2023 г.

Увеличават се и сроковете за междуфирмени разплащания, алармират експертите

21% ръст на фалитите на глобално ниво и 5% в България за 2023 година прогнозира в регулярния си доклад лидерът в застраховането на търговски кредити Alllianz Trade. Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 година с още 4% средно увеличение по света и още 5% у нас.

Възходяща тенденция e налице още през миналата година с 2% глобален ръст и 1% в България. В Европейския съюз и особено в Западна Европа трендът дори е значително над тези нива – съответно 18% и 22%.

“В половината от държавите, които наблюдаваме, през 2023 година фалитите ще се покачат до нива по-високи от тези преди COVID кризата. През 2024 година това ще е ситуацията в три от пет държави по света.”, прогнозират експертите в годишния доклад на Allianz Trade. Според техния анализ в България се очаква през 2024 година фалитите да бъдат с 20% повече от тези през 2019 година.

“Въпреки че следим отблизо данните за несъстоятелностите, винаги обръщаме внимание, че заради тежките административни процедури и други специфики у нас техният брой като абсолютна стойност е много нисък в сравнение с броя на регистрираните компании. Съответно сам по себе си този индикатор не е толкова значещ за риска в бизнес средата, но когато наред с него се насложат и други, като например увеличаване на междуфирмената задлъжнялост и удължаване на сроковете за междуфирмените разплащания, ситуацията определено заслужава повишено внимание и предпазни мерки.”, обяснява Камелия Попова, Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.

Според анализа на Allianz Trade в България през последната година у нас почти не се наблюдават фалити на големи компании, а ударът е основно върху малкия и средния бизнес. Сред най-пострадалите са по-малки търговци на горива и локални бензиностанции, както и транспортни компании.

“Това обаче не може да е успокоение за родния бизнес, защото прогнозата за увеличение на фалитите и то в държави, които са основни търговски партньори и експортни дестинации за България, поставя всяка една сделка под съществен риск. Обръщаме специално внимание на Германия, където през 2023 година се очаква 22% ръст или 17 800 нови случая и на Румъния, където до края на годината още 7700 фирми е вероятно да обявят несъстоятелност.”, уточнява Камелия Попова.

Вълна на фалити у нас и по света през следващите години

Сериозна е ситуацията и във Франция, където през миналата година се отчита 48% ръст на фалитите, а прогнозата на Allianz Trade е тенденцията да продължи и през 2023 година с 59000 нови случая или ръст от още 41%. До края на годината фалитите в Обединеното кралство ще нараснат с 16%, в Италия с 24%, а в САЩ заради затегнатата политика на отпускане на заеми с 49%. Полша пък е с най-притеснително очаквано увеличение през 2024 година спрямо предкризисната 2019 година – близо 100%.

В същото време експертите на Allianz Trade изследват и още една тревожна тенденция – удължаването на сроковете за разплащанията между фирмите по света. Средният период между реализирането на сделката и получаването на плащането се е увеличил с 5 дни до 59 през 2022 година, като това са най-неблагоприятните нива от кризата през 2008 година насам. 17% от компаниите по света получават парите си след повече от 90 дни. Паралелно с това расте и периодът, в който бизнесите успяват да реализират стоковите си наличности и да възвърнат вложенията си в тях. Най-дълго чакат да получат плащане компаниите в секторите машиностроене, производство на транспортна техника и оборудване, строителство и електроника.

“Тези процеси превръщат компаниите неволно в кредитиращи институции, което увеличава значително рискът от ликвидност. В момента според изчисленията на нашите експерти на глобално ниво “пропастта” в ликвидността между фирмите достига 30 трилиона щ.д.”, обяснява Камелия Попова. “Всички тези тенденции водят до наслагване на рискови фактори, които правят компаниите, включително тези в България, по-уязвими. Затова моментът е ключов българският бизнес да направи оценка на риска, да е с повишено внимание към управлението на паричните си потоци, да не допуска натрупване на забава по вземанията си. Разбира се, един от най-подходящите инструменти за защита е използването на застраховка за търговски кредити.”, допълва тя.

Във времена на икономическа несигурност утвърденият застраховател със сериозна глобална мрежа и база данни с мониторирани компании може да окаже сериозна подкрепа на фирмите с навременна информация. По този начин той може да им помогне да избягват неблагоприятни ситуации с познати или нови търговски партньори, както и да предприемат навременни действия за избягване на “лоши” вземания.

Вижте още: