Печалба в размер на 403 млн. евро отчита УниКредит за второто тримесечие на годината. Положителният финансов резултат значително надминава очакванията на финансовите анализатори, които прогнозираха печалба от около 330 млн. евро. ...

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение, насочено към подкрепа на близо 270 микро предприятия в България. Споразумението ще позволи на УниКредит Булбанк да предостави на българските ...

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) бе представена днес официално на пресконференция в Гранд Хотел София. В АОНК влизат осем финансови институции, профилирани в краткосрочното потребителско кредитиране без обезпечение. ...

БНБ неведнъж е подчертавала, че българската банкова система има добри показатели и функционира гладко и безпроблемно. Въпреки това в последните дни се прави опит за дестабилизация на държавата чрез организирана атака срещу български банки, без ...

Днес 16.06.2014 г. дружествата от системата на Министерството на икономиката и енергетиката, които не съставят консолидиран годишен финансов отчет, ще изплатят дивидент в полза на държавата в размер на 70% след попълването на фонд “Резервен”. ...

Невен Мимица - eвропейски комисар, отговарящ за политиката за защита на потребителите, заедно с Бранимир Ботев, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите официално ...