БАПРА прие принципи за етично използване на изкуствен интелект в ПР

Основните от тях са свързани с разкриване и прозрачност, човешка намеса, уважение към авторството и персонализация

14 ноември 2023 г. Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) прие принципи за използването на изкуствен интелект в ПР. Предвид бурното развитие на тази сфера, те имат потенциала да подредят процесите и да помогнат за справянето с етичните дилеми сред агенциите и компаниите.

Приетият документ е адаптирана версия на Варшавските принципи за използването на изкуствен интелект в ПР, приети от асоциациите – членове на International Communications Consultancy Organization (ICCO), сред които е и БАПРА. Те бяха изработени и одобрени на годишния форум ICCO Global Summit и вече се радват на позитивна обратна връзка от специалисти по целия свят.

Принципите са групирани в 10 категории, но основните от тях са свързани с прозрачността и необходимостта от човешка намеса. ПР специалистите е важно да заявят кога използват изкуствен интелект в подготовката на комуникационни кампании и материали и да осигурят преглед от професионалист, който да коригира и валидира съответния материал. Необходимо е също така да се демонстрира уважение към авторството и зачитане на интелектуалната собственост. Самото създадено от изкуствен интелект съдържание трябва да бъде персонализирано, така че да съответства на стилистиката на канала и характеристиките на аудиторията.

„Приемането на принципите е изключително важна стъпка напред. Това означава, че ние, ПР специалистите, разбираме и оценяваме силата и потенциала, но в същото време осъзнаваме отговорността си. Така професията ни допринася за създаването на по- съвършена информационна среда“– отбеляза д-р Александър Христов, Председател на БАПРА.

Варшавските принципи за използването на изкуствен интелект в ПР са качени в сайта на асоциацията: https://bapra.bg/ или тук.

Вижте още: