BILLA България отчита 30,9% ръст в оборота за третото тримесечие на 2022 г.

Търговската верига отчита по-добри резултати за изминалите 9 месеца, в сравнение със същия период за 2021 г.

• BILLA отчита 305 млн. лв. оборот за третото тримесечие на 2022 г. Резултатите бележат ръст от 30,9% в сравнение със същия период на предходната година.

• С 19,2% нараства броят на клиентите, пазарували в обектите на веригата през третото тримесечие не 2022 г. спрямо същия период на предходната година.

• Веригата продължава да утвърждава лидерската си позиция по брой магазини в страната – включително в малките и средни населени места и ритейл паркове. През 2022 г. тя инвестира 32 млн. лв. за изграждане на 9 нови магазина и реновиране на други 12 свои обекта.

• Във все по-ключов приоритет се превръщат инвестициите в устойчиви решения. Над 3,2 млн. лв. са предвидени за инсталация на фотоволтаични системи в централния склад на BILLA и други 29 магазина. Финализиран е процесът по въвеждането на енергоспестяващи хладилни витрини в общо 130 обекта.

BILLA България реализира 22,3% ръст на оборота в периода януари-септември 2022 г., в сравнение със същия период за 2021 г. – или 877 млн. лв. Пазарният дял отбелязва близо 1% ръст, въпреки множеството предизвикателства пред бизнеса. Проучване на потребителските нагласи, поръчано от REWE Group през месец април, сочи, че най-големите опасения на потребителите са покачването на цените на продуктите и електроенергията.

Въпреки това, броят на клиентите, пазарували в обектите на BILLA в цялата страна в периода юли-септември 2022 г., нараства с 19,2% спрямо същия период за предходната година. На база сравнение на един и същ брой филиали, отчетеният ръст на оборота за трето тримесечие възлиза на 22,2%. Увеличението на клиентския поток е 12,6%.

Стратегията на BILLA за експанзия, включително в малките и средни населени места и ритейл парковете, остава ключова за 2022 г. С инвестиция от 32 млн. лв. компанията разкрива общо 9 нови обекта и ще завърши реконструкцията на други 12 до края на годината. По този начин, тя съдейства за разкриването на нови 270 работни места. До края на годината, броят обекти на веригата ще бъде 149, разпределени в 46 града. Сред тях са Перник, Сливен, Карлово, Смолян.

Като отговорна компания, BILLA насърчава инвестициите в областта на зелена енергия, климат и околна среда. През 2022 г. веригата инвестира над 3,2 млн. лв. в инсталацията на фотоволтаични системи, които ще произвеждат над 2500 MWh електроенергия годишно. Те ще бъдат въведени в централния склад на BILLA и 29 магазина в страната до края на годината. В общо 130 филиала е финализиран процесът по поставяне на енергоспестяващи хладилни витрини.

Усилията в посока устойчивост ще продължат и през 2023 г. Те са изцяло съобразени с глобалните климатични цели на REWE Group – намаляване на парниковите емисии с 30% до 2030 г., спрямо нивата от 2019 г., и постигане на климатична неутралност до 2040 г. През следващата година BILLA ще инвестира още 2,1 млн. лв. в поставяне на фотоволтаици в нови 21 магазина в страната и в оборудване на всички филиали с LED осветление.

В отговор на предизвикателствата, породени от икономическата нестабилност в глобален мащаб, BILLA предприема ключови стъпки в подкрепа на производителите, клиентите и своите служители. Всяка седмица веригата предлага близо 1 300 промоционални артикула. През месец ноември, във връзка с предстоящите празници, тя увеличава със 70% техния брой. 90% от асортимента в обектите се доставя от български фирми, а над 50% от продуктите със собствена марка са произведени в България. В допълнение, компанията инвестира над 5 млн. лв. в повишаване на заплати и социални придобивки.

През 2023 г. BILLA ще продължи да надгражда грижата за своите клиенти, партньори и служители. Веригата планира нови стъпки в посока подобряване на потребителското преживяване на територията на магазините, въвеждане на персонализирани предложения на база индивидуалното търсене и интегриране на нови технологични решения. По този начин, BILLA ще утвърди още веднъж ролята си на предпочитана търговска верига и еталон за качество.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...