BILLA България спечели две отличия в конкурса „Най-зелените компании в България“

Търговската верига зае първо място в категория „Иновация от рециклирани материали“ и второ – в „Зелени партньорства“

BILLA България бе отличена с две награди по време на тазгодишното издание в Националния конкурс „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media. Веригата получи висока оценка от експертното жури и зае първо място в категория „Иновация от рециклирани материали“ и второ място в „Зелени партньорства“ за своите устойчиви практики и проекти, насочени към отговорно отношение към обществото и околната среда.

Иновативният подход на търговската верига намира отражение в утвърждаването на работещи решения за ежедневното пазаруване. През пролетта на 2021 г. компанията въведе 100% рециклируема BILLA торба за пазаруване, изработена от 80% рециклиран материал, което води до значителни ползи за околната среда и обществото, обобщени в оценка на екологичното въздействие. Във втората половина на годината потребителите можеха да се възползват от още една торба за пазаруване, изработена от биопластмаса като част от политиката, насърчаваща опазването на околните ресурси.

Търговската верига продължи да прилага своята зелена политика, която надгражда с нови проекти, които съдействат за видими резултати. Посредством партньорство с IFCO и чрез въведените преди 10 години пластмасови касетки за многократна употреба, компанията съдейства за понижаването на емисиите от въглероден диоксид и намаляване на хранителните отпадъци.

BILLA България е първата голяма търговска верига, стартирала работа със столичното предприятие за третиране на отпадъци, инсталация „Хан Богров“. През последните 2 години компанията предава за енергийно оползотворяване средно 1288 тона хранителни отпадъци, което представлява 58% от общо генерираното количество, а през 2021 г., търговската верига успява да намали генерирания биоразградим отпадък с 23,3%, благодарение на оптимизация при поръчките и доставките в ключови продуктови сегменти.

През 2021 г. BILLA надгражда и дългогодишните си усилия в посока отговорно отношение към околната среда – чрез реализацията на проекти, в които въвлича и своите партньори, земеделските производители. Още в началото на годината, през месец януари веригата организира серия от обучителни сесии, посветени на добри практики в областта на контрол на пестицидите в аграрната продукция и следващи стъпки за по-устойчиво земеделие.

Изминалата година беше четвъртата по ред, в която BILLA съдейства в подкрепа на каузата за разделно събиране на дрехи и текстил, като утвърждава партньорството си с Българския Червен кръст и Humanita. Веригата спомогна за събирането на 199 тона текстил в специализирани контейнери, разположени в ключови обекти в София, Пловдив, Варна и Перник и предотврати производството на близо 15 тона нов текстил, като спести близо 3 000 тона въглеродни емисии.

Благодарение на вложените усилия в посока стимулиране на устойчивите политики и инвестиции в оптимизирането на използваните ресурси, BILLA за пореден път утвърждава ролята си на социално отговорна компания, която се стреми към добавянето на стойност както за индивидуалните потребители, така и за обществото.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...