DataArt се изтегля от руския пазар и разширява операциите си в глобален план

Компанията отчита ръст на приходите през първото тримесечие на 2022 г.

DataArt, глобална технологична компания, която проектира, разработва и поддържа софтуерни решения, обяви, че прекратява всички свои операции в Русия, считано от 15 юни 2022 г.
Компанията окончателно напуска руския пазар, като това ще се случи в съответствие с корпоративните ценности и изпълнение на ангажиментите към всички служители и клиенти.

Предстои затваряне на офисите на DataArt в Русия и стартиране на процес по ликвидация на всички юридически лица, регистрирани в страната.

В същото време DataArt ще продължи процеса по диверсификация на своето глобално присъствие и ще се фокусира върху разширяването на операциите си и в развитието на съществуващите офиси в Европа, Централна Азия и Близкия изток. Предстои разрастване на дейността на компанията и в Латинска Америка, която се разглежда като ключов стратегически регион за бъдещ растеж.

Броят на служителите на DataArt в Латинска Америка е нараснал с повече от 50% през последното тримесечие и предстои наемането на хиляди нови служители през следващите 3 години.

DataArt ускори наемането в 14 държави извън Русия и Украйна, създавайки силен екип от квалифицирани специалисти. През първото тримесечие на 2022 г. са наети 577 нови служители в глобален план, което е 12% увеличение на годишна база. Едновременно с това:

• През последните няколко месеца DataArt стартира дейност в Сърбия и Кипър, отвори нови офиси в Лодз и Краков (Полша) и Монтевидео (Уругвай).

• DataArt започна да наема софтуерни специалисти в Колумбия и Бразилия.

• Компанията оказа помощ и подкрепа на своите служители, намиращи се в Украйна, помагайки им да се преместят, настанят и адаптират в други локации, където компанията има офиси.

• DataArt оказва подкрепа и на служителите си от Русия, които имат желание да продължат работа за компанията в друга държава след прекратяването на дейността в страната.

• В резултат на преместването на служители от Украйна и Русия, броят на работещите в офисите на DataArt в Дубай, Армения, България, Грузия, Полша, Германия и други страни нараснаха значително.

• Продължавайки инвестициите си в човешкия капитал, DataArt стартира образователен курс за обучение на QA специалисти в Полша. Сред участниците (над 600 души) са роднини на хора от екипа на компанията, които са се преселили от Украйна. Целта е обучението да им помогне в професионалната реализация в този труден за тях момент чрез придобиване на нови знания и умения. Това е само една от многото стъпки, които DataArt предприе, за да предостави подкрепа на семействата на колегите, засегнати от войната.

Акценти за цялата 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г.

През 2021 г. DataArt разшири глобалното си присъствие, затвърди позициите си като водещ разработчик на софтуерни решения в ключови иновационни сектори и постигна близо 60% ръст на приходите.

През първото тримесечие от 2022 г. DataArt отчита силно клиентско търсене на софтуерни услуги. Ръстът на приходите през първото тримесечие на 2022 г. е 50% на годишна база.

Компанията получи значителна подкрепа от инвеститорите си благодарение на своята стабилност и стратегия за непрекъснатост на бизнеса, въпреки трудностите, породени от войната в Украйна.
Плановете на DataArt са да продължи да затвърждава международно си присъствие, да инвестира в надеждна и сигурна инфраструктура и да развива технологичния си потенциал в ключови области, сред които изкуствен интелект, машинно обучение и анализ на данни.

Ще продължат и инвестициите в центрове за върхови постижения, собствени научноизследователски и развойни програми и програми за обучение.

Все пак се очаква темпът на растеж по отношение на приходите през следващото тримесечие да се забави в следствие на продължаващата война и финализирането на излизането на компанията от руския пазар.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...