Glovo ще инвестира 5 милиона евро в екологични и социални проекти по света

Фонд за въздействие ще помага на малкия местен бизнес и ще финансира инициативи за борба с изменението на климата.

Glovo предвижда да отдели до 5 милиона евро в подкрепа на екологични и социални проекти по света до края на 2023 г. Част от печалбата от всяка поръчка ще влиза в създадения от приложението „Фонд за въздействие“, който ще финансира значими инициативи. Те са свързани с подкрепата на местните общности, цифровизацията на малкия бизнес, борбата с изменението на климата, преодоляването на различията между половете в областта на технологиите и програми за повишаване на квалификацията на куриерите.

„Изключително важно е бизнесът да се активизира в помощ на нуждаещите се. Фондът за въздействие е единствена по рода си инициатива в индустрията с доставките и може да осигури финансиране за справяне със социално-екологичните предизвикателства. С всяка поръчка клиентите на Glovo ще подкрепят дейности, които създават положителна промяна за общностите и околната среда“, каза Себастиан Пелион, ръководител на отдел „Въздействие и устойчивост“.

Плановете на мултикатегорийното приложение предвиждат намаляването на глада и разпределението на продукти към уязвими семейства, намаляване на въглеродния отпечатък, електрифициране на автопарка на Glovo, намаляване на цената и въвеждане в употреба на повече рециклируеми опаковки, осигуряване на обучения и практически насоки за дигитализация на малкия и средния бизнес.

През 2023 г. Фондът за въздействие ще инвестира 195 000 евро, за да помогне на засегнатия от войната украински народ и местните НПО. От началото на конфликта Glovo успя да достави над 114 000 ястия от социална кухня и 54 000 килограма спасена от изхвърляне, но годна за консумация храна с Glovo Access. Също така даде възможност да бъдат дарени 1 300 ястия за благотворителност от Glovo Cook Rooms.

През последните години Glovo успява да подпомогне различни общности чрез свои програми за въздействие и социални инициативи. От март 2020 г. досега чрез инициативата Glovo Access са доставени повече от 2,3 милиона ястия и са спасени повече от 1 100 тона храна, а програми като Glovo Local инвестират усилия в подкрепа на малкия и средния бизнес по пътя към дигитализацията и оптимизирането на обслужването във физическите обекти.

В края на 2022 г. в България стартира инициативата „Ангажиментът на Glovo”, насочена към куриерите, които си сътрудничат с приложението. Част от нея е платформата G-learning, чрез която регистрираните доставчици получават безплатен достъп до различни образователни курсове. Сред най-предпочитаните програми през 2022 г. в България са изучаване на английски и бизнес английски език, въведение в Excel, въведение в дигиталния маркетинг и ефективно управление на времето. Благодарение на инициативите, подкрепяни от фонда за въздействие, Glovo ще продължи да инвестира в професионалното развитие на куриерите.

Вижте още: