Групата „Линднер“ увеличава обема на инвестициите си в България

На 10 октомври 2023 г. от 10.00 ч. в Резиденшъл Парк Лозен, в присъствието на г-жа Милена Стойчева, Министър на иновациите и растежа, Н.Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Германия в България, г-н Николай Гюров - кмет на район Панчарево, г-н Хелмут Ланг, изпълнителен директор на „Линднер Груп“ АГ и г-н Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара, както и стотици гости - топ мениджъри на немски компании, на специална церемония бе поставено началото на нова мащабна инвестиция на немската Група „Линднер“ в България.

Министърът на иновациите и растежа връчи Сертификат за Инвестиция Клас А на проекта „Кампус Лозен Парк“ за изграждане на иновативна образователна инфраструктура. Тя подчерта, че проектът е в унисон с ролята на министерството да насърчава инвестиции, свързани с развитие на образователната среда и нови технологии, както и на дейности с висока добавена стойност.


• Линднер“ получи Сертификат за Инвеститор Клас А за образователна среда за проекта „Кампус Лозен Парк“

• Предстои финализиране на втори Сертификат за приоритетен инвестиционен проект за „Лозен Тех Парк“

• Първа копка на немско училище в жк. Лозен парк

Главният изпълнителен директор на „Линднер Груп“ АГ Хелмут Ланг уточни, че инвестицията в „Резиденшъл Парк Лозен“ ще достигне 300 млн. Лева, а общата инвестиция на Линднер в България ще възлезе на повече от 600 млн. лева, което я прави един от най-големите немски инвеститори в страната.

Н. Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Германия в България допълни, че този голям размер на инвестиция е показателен за доверието, което имат германските инвеститори в България.

Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара сподели, че е оптимист за бъдещето и се надява, че бизнесът ще успее да се справи с всички предизвикателства. Още едно доказателство за това е общата инвестиция на „Линднер Груп“ АГ в България, с която компанията се нарежда сред най-големите германски инвеститори в страната.

След официалното откриване бе направена първата копка на Училище и детска градина. Проектът ще се реализира в дългосрочно партньорство с Uwekind International School. Първоначалната инвестиция на „Линднер“ в проекта възлиза на 15 млн.лв. С реализацията на този проект, предлагащ образование и неформално обучение, свързано с култура, изкуства, езици и спорт в рамките на ж.к. Лозен Парк, сред природа и в непосредствена близост до планината, „Линднер“ се стреми да реализира една сигурна и по-добра среда за обучение и развитие на децата. Планира се „Кампус Лозен Парк“ да стартира своите дейности през есента на 2025 г.

Групата „Линднер“ увеличава обема на инвестициите си в България

Това е поредният мащабен проект на Групата „Линднер“ в България, след вече успешно реализираните проекти „Резиденшъл Парк Лозен“, „Резиденшъл Парк София“ и „Бизнес Парк София“.

Успоредно с „Кампус Лозен Парк“ „Линднер“ ще инвестира и във високо технологичен парк - „Лозен Тех Парк“. Вече се строи Фаза 1, която представлява инвестиция на стойност около 20 млн.лв. С „Лозен Тех Парк“ „Линднер“ си поставя за цел изграждане, управление и развитие на научно-технологичeн парк, създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономическа, изследователска и развойна дейност. Проектът вече е в процес на сертифициране за приоритетен инвестиционен проект. Вече са подписани Меморандуми за сътрудничество с Университетa за национално и световно стопанство (УНСС), както и с Университетa поархитектура, строителство и геодезия (УАСГ). „Линднер” също планира да разшири екипа си от инженери в България, занимаващи се с R&D, и да бъде сред първите компании, работещи в научноизследователската област в “Лозен Тех Парк”.

В Лозен „Линднер” ще изгради модерен град на късите пътища, с бърз достъп до всяка точка на София и същевременно интегриран в природата, с невероятни гледки към планината и чист въдух. ”Лозен парк” ще бъде модерен крайградски център, построен с мисъл за високотехнологичните малки и средни предприятия, за работещите хора и семейства, с висококачествена инфраструктура и бизнес среда. Заедно с технологичния парк и образователните услуги, които ще предлага, „Линднер“ създава една уникална симбиоза между дома, работата и обществения живот, всичко на едно място.

Групата „Линднер“ увеличава обема на инвестициите си в България
Част от инвестицията е и ж.к. Лозен Парк, който представлява модерен жилищен комплекс, намиращ се близо до с. Лозен. Фаза 1, включваща 136 къщи, бе въведена в експлоатация в края на 2022г. Проектът представлява инвестиция на стойност около 80 милиона лева и продължава с последващи Фази на развитие, като Фаза 2 вече се строи.

Вижте още:

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...